Здесь можно скачать wordpress шаблоны бесплатно. После скачивания устанавливать через админку.

Науково-методичний семінар

На черговому науково-методичному семінарі професорсько-викладацький склад Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ досліджували новітні засоби підвищення якості освіти. Канд. екон. наук, доцент Галущак В.В. зазначила, що глобальні виклики сьогодення задають напрямок розвитку вищої освіти. Деякі складники системи є застарілими в сучасних умовах, а інші, навпаки, набувають нового змісту й актуальності. Серед останніх – нове для української системи освіти, але далеко не нове для педагогічного світу явище – тьюторство. Тьютор залишається офіційно визнаним складником системи англійської університетської освіти, де тьютор – радник студента щодо вибору навчальних курсів, складання плану навчальної роботи, підготовки до іспитів з урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей. Валентина Володимирівна навела основні поняття тьюторства, методичні поради організації цього процесу та приклади світового досвіду його застосування. В українській системі освіти тьюторсто є новим і незвичним явищем. Лише окремі приватні освітні заклади впроваджують тьюторство системно. В окремих університетах Польщі тьюторство стало складником навчального процесу. Тьюторство являє собою довгостроковий процес, мета якого супроводжувати студента, надихати його та ділитися досвідом. Щоб досягнути максимального ефекту потрібні регулярні заняття та ретельно спланований ритм, а також індивідуальний підхід до потреб студента. Ключем до розвитку студента є формування відповідальності на основі вільного вибору. Українські педагоги солідаризуються з польськими в розумінні тьюторства як методичного супроводу самостійної роботи студентів (проектної, дослідницької, організаційно), створення індивідуальних освітніх проектів і програм, як індивідуальне навчання та консультування.
У дискусії професорсько-викладацький склад вирішив, що певні елементи тьюторства присутні у навчальному процесі закладу вищої освіти, проте, потребують оновлення. Зокрема, сформовано форму інформаційної карти для заняття, яка вміщує суму даних про те, скільки залікових одиниць отримав кожний студент окремо з кожного виду роботи, за допомогою якої викладач буде орієнтуватись у рівнях сформованості навчальних компетенцій.
В продовження теми осучаснення навчального процесу, канд. екон. наук. доцент Чижишин О.І. навела методи застосування ігрових технологій. Оксана Ігорівна зазначила, що їх застосування вимагає: з’ясування і усвідомлення його цілей, тобто бажаного результату; без цього діяльність суб’єктів навчального процесу не може бути цілеспрямованою; вибору способу діяльності для досягнення мети; необхідних засобів інтелектуального, практичного або предметного характеру, оскільки діяльність завжди пов’язана з ними; наявності певних знань про об’єкт діяльності. Саме ігрові методи навчання є одним з найефективніших способів вивчення, розуміння та засвоєння важливої для нас інформації.
Присутні зійшлись на висновку, що застосування ділових ігор значно полегшує та покращує запам’ятовування інформації. Педагогічно і психологічно продумане використання гри стимулює розумову діяльність, людина починає мислити нестандартно, проявляє себе в іншому амплуа. А це підвищує інтелектуальну активність, пізнавальну самостійність та ініціативність студентів. Ігровий підхід не є визначальним способом засвоєння навчального матеріалу, але він значно збагачує педагогічну практику і розширює можливості студентів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *