Здесь можно скачать wordpress шаблоны бесплатно. После скачивания устанавливать через админку.

Ми у Wiki

Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ЗУНУ

Основні відомості

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу функціонує у складі Західноукраїнського національного університету із 30 січня 1995 року.

На сьогодні Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу є вищим закладом освіти сучасного типу, діяльність якого спрямована на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за державними замовленнями та договірними зобов’язаннями з базових акредитованих спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фіскальне адміністрування та митна справа»), «Облік та оподаткування» (спеціалізація «Облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва»).

Напрямки діяльності вузу

  • • підготовка спеціалістів з вищою освітою;
  • • виконання державних освітніх програм;
  • • організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень;
  • • підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;
  • • задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, для успадкування та розвитку національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови;
  • • формування патріотичної, соціально зрілої творчої особистості, виховання у студентів громадянської позиції, високих етичних норм, власної гідності;
  • • підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Університету та зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами України та Польщі;
  • • сприяння по працевлаштуванню в провідні установи і підприємства регіону.

Адміністрація

Керівництво вузом здійснює ректор Західноукраїнського національного університету , доктор економічних наук, професор Крисоватий Андрій Ігорович. Обов’язки директора Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу виконує кандидат економічних наук, доцент Кульчицька Надія Євстахівна. Уже 20 років поспіль першого вересня своїх студентів чекають світлі аудиторії, обладнані відповідно до вимог навчання у ВУЗі, комп’ютерні класи із безкоштовним необмеженим в межах навчальних завдань доступом до ресурсів Інтернету, загальна навчальна площа будівель інституту становить 13696,2 кв. м. До інфраструктури інституту належить: навчальний корпус загальною площею 9521,6 кв. м., студентський гуртожиток, бібліотека, читальний зал, їдальня та спортивний комплекс «Економіст» загальною площею 2400 кв. м., у якому створені всі необхідні умови і для проведення змагань з волейболу, баскетболу, гандболу навіть на міжнародному рівні. День за днем, семестр за семестром, рік за роком на нелегких стежках до майбутньої професії супроводжують студентів викладачі Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу.

Структура

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін створена в 2015 році. Обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат економічних наук, доцент Дерманська Людмила Василівна. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 26 викладачів, які є кандидатами наук, досвідченими фахівцями у галузі державних і місцевих фінансів, податкової системи, бюджетного і фінансового менеджменту, фінансів суб’єктів господарювання, банківської справи, міжнародної економіки, обліку і аудиту. Викладачі кафедри виступають рецензентами наукових робіт учасників Малої Академії наук, навчально-методичних та наукових видань, проводять експертні оцінки навчальних проектів, членами журі конкурсів, олімпіад та змагань із свого фахового спрямування, здійснюють науково-дослідні роботи, пов’язані з актуальними проблемами. При кафедрі фундаментальних та спеціальних дисциплін створений та успішно функціонує Бізнес-тренінг центр ЧННІПБ, що пропонує підприємцям бізнес-тренінги, майстер-класи та консультативні семінари. Діяльність центру спрямовано на формування практичних навичок фахового спрямування у слухачів, студентів та аспірантів. Якість освітньої підготовки студентів підтверджується тим, що вони успішно працюють керівниками промислових підприємств, головними бухгалтерами, консультантами, аудиторами, економістами, значна кількість наших випускників державні службовці науковці та підприємці.