Шаблоны и темы вордпресс на wordpress-zone.ru

Науково-методичний семінар на тему «Школа духовно-національного відродження як освітній простір».

В Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ЗУНУ проводився науково-методичний семінар кандидатом педагогічних наук Гриців Тетяною Григорівною на тему «Школа духовно-національного відродження як освітній простір». Актуальність теми зумовлена глибокими перетвoреннями в Укрaїнi, які спричинені війною і стaвлять нoвi виклики дo освітнього прoцесу, де згідно держaвницьких запитів визріває необхідність підсилення освітнього простору націєтворчим компонентом. З огляду на це назріла необхідність впровадження національно спрямованої освітньої програми виховання високодуховної, всебічно розвинутої особистості на ґрунті духовного народознавчо-просвітницького потенціалу України з метою осмислення українською дитиною себе свідомим громадянином України з яскраво вираженими національною самосвідомістю та національно-культурною ідентичністю.

Важливим фактором є створення відповідної форми організації наукового знання, тобто цілісної теоретичної системи, зміст і структура якої була б збагачена соціально-культурною доктриною розвитку національної освіти і конкретизована психомистецькими технологіями навчання.

Досвід сучасних науковців, провідних педагогів та просвітителів минулого апелює до висновку щодо важливості пошуку раціональних шляхів забезпечення національної ідентифікації та комфортного входження дитини в культурно-освітній простір. В такому освітньому середовищі у зростаючої особистості формувалися б не лише знання, вміння та навички, але й система національних та морально-духовних цінностей.

Тому сьогодні на часі створення Школи національного відродження та введення в освітній процес національно спрямованої освітньої програми «Народознавство в дії», побудованої на основі народознавчого потенціалу українського народу, що ґрунтується на принципах народної педагогіки і виступає важливим націєтворчим чинником. Ця тема актуальна для студентів та магістрів зі спеціальності «Освітні педагогічні науки», які як майбутні управлінці освітніми закладами можуть долучатися до реалізації та впровадження в освітній простір народознавчого потенціалу України.

Перед науковою аудиторією інституту представлено розроблену «Концепцію національного відродження» та програму для початкової школи «Народознавство в дії», якій рішенням експертної комісії з педагогіки та методики початкової школи Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти» від 16.11.2022 року (протокол №5) надано гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі», який зареєстрований у Каталозі надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам за № 2.0130-2022 (автори Вонітова Н. Д. та Гриців Т. Г.). В ході розкриття теми демонструвалася презентація, де поетапно і доказово розкрита суть ідеї Школи духовно-національного відродження.

Круглий стіл “Сучасні виклики менеджменту в умовах діджіталізації економіки”

16 березня 2023 р. викладачі кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ЗУНУ Вербіцька І.І. та Гончар Г.П., разом з студентами груп МЕНмбч-21 та ФМСч-31 прийняли участь у круглому столі “Сучасні виклики менеджменту в умовах діджіталізації економіки”. Даний захід проведено у Західноукраїнському національному університеті на факультеті економіки та управління за ініціативи кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу. Особливо зацікавили такі теми, як розбудова смарт-міст, цифрові трансформації територіальних громад та цифрові технології в забезпечені якості і доступності адміністративних послуг. Дякуємо організаторам і доповідачам круглого столу за цікаві, пізнавальні виступи. Отримана інформація сприятиме повоєнному відновленню економіки нашої України. Разом до перемоги!

Виробнича практика

У студентів 4 курсу Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ЗУНУ триває виробнича практика. Частина студентів спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” вивчають особливості здійснення митно-брокерської діяльності на ФОП “Лапан Г. С.” Практиканти мають змогу брати участь в оформленні митної документації, вивчати програмне забезпечення проведення операцій, засвоювати основні напрямки роботи брокера. Висловлюємо вдячність Геннадію Степановичу Лапану за те, що ділитесь власним багаторічним досвідом із майбутніми фахівцями. Сподіваємось на продовження співпраці.

209 річниця з дня народження Т.Г. Шевченка

Тарас Шевченко – наш пророк, геній, постать світового визнання. В цей день відзначаємо 209 річницю з Дня народження Кобзаря. В Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ЗУНУ відбувся захід “Палахкотить як свічка праведна душа Кобзаря”. Вірші, пісенні твори, мистецькі полотна – неоціненний спадок від Тараса Григоровича Шевченка, який і досі формує покоління, пророчить істину та зачіпає найпотаємніші струни душі. В непростий час війни слова Кобзаря підтримують дух і вказують на світле майбутнє для України. Невдовзі проротство видатного українського генія стане дійсністю:
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі».