Вордпресс шаблоны можно скачать здесь: http://wordpress-zone.ru/wordpress-themes-and-templates

Кафедра

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін створена в 2015 році внаслідок реорганізації ЧННІПБ ТНЕУ (наказ № 256 від 07.05.2015 р.).
Основні зусилля науково-педагогічного персоналу кафедри спрямовані на забезпечення високоякісної навчально-виховної роботи і підготовки фахівців.
Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 25 кандидатів наук. Викладачі кафедри є досвідченими фахівцями у галузі державних і місцевих фінансів, податкової системи, бюджетного і фінансового менедженту, фінансів суб’єктів господарювання, банківської справи, міжнародної економіки, обліку і аудиту, психології, сфери обслуговування.
Викладачі кафедри виступають рецензентами наукових робіт, навчально-методичних та наукових видань, проводять експертні оцінки навчальних проектів та є членами журі конкурсів, олімпіад та змагань із свого фахового спрямування.
Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Психологія», «Професійна освіта» на денній та заочній формах навчання.
Рівень методичного, матеріально-технічного, наукового, кадрового забезпечення навчального процесу на кафедрі дозволяє здійснювати підготовку фахівців вказаних профілів на належному рівні відповідно до вимог державного стандарту.
При кафедрі фундаментальних та спеціальних дисциплін створений та успішно функціонує Бізнес-тренінг центр ЧННІПБ, що пропонує підприємцям бізнес-тренінги, майстер-класи та консультативні семінари. Діяльність центру спрямовано на формування практичних навичок фахового спрямування у слухачів, студентів та аспірантів.
Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами. Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи інституту та університету, тому в даному напрямі здійснюється дослідження НДР: «Оптимізація витрат будівництва ресурсозберігаючих споруд в напрямку збереження екосистеми» (№ЧННІПБ-28-2017 від 01.08.2017 р.), «Забезпечення ефективності розвитку інтернет-маркетингових комунікацій в умовах забезпечення конкурентоспроможності підприємства» (№ЧННІПБ-114-2018 від 01.12.2018 р.), «Оптимізація діяльності підприємства в контексті глобальних економічних ризиків» (№ЧННІПБ-56-2019 від 16.10.2019 р.), «Розробка інформаційно-аналітичної системи управління в контексті прогнозування розвитку підприємства» (№ ЧННІПБ-13-2019 від 27.02.2019 р), «Оптимізація збутової діяльності агропромислового підприємства ПАП «Добробут» (№ЧННІПБ -23-2020 від 01.06.2020)
Зокрема, в напрямі науково-дослідної роботи кафедри, колектив здійснює комплексне дослідження проблемних напрямів та зарубіжного досвіду підготовки фахівців-економістів, вивчає стан сучасної економічної діяльності та вплив на неї різних форм суспільної свідомості та пропонує практичні рекомендації щодо вирішення соціально-філософських проблем в напрямі розвитку економіки та освіти.
Членами кафедри підготовлено 90 монографій, 20 навчальних посібників, понад 250 методичних рекомендацій до вивчення дисциплін, більше 700 наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях. У межах підписаних договорів про співпрацю ЗУНУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри долучаються до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо.
Кафедрою підписано угоди про співпрацю, в тому числі щодо проходження практики студентами з Чортківською ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області, Чортківською районною виконавчою дирекцією Тернопільського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності , ФОП Лапаном Г. С., брокерською фірмою, Митним постом «Чортків», ДП «Чортківським лісовим господарством», ДП «Чортківським комбінатом хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, Перо-пуховою фабрикою «Біллербек Україна», ПП «Колобок», ТзОВ «ОС-НОВА».
Якість наукової підготовки студентів підтверджується тим, що вони щорічно стають переможцями й призерами міжнародних, всеукраїнських і регіональних конкурсів студентських наукових робіт, результати яких свідчать про широке коло наукових інтересів студентів. Всебічна діяльність колективу кафедри є важливою ланкою формування молодих спеціалістів у регіоні, сприяє їх активній участі у громадсько-політичному житті країни.

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

Дерманська Людмила Василівна

оооооооооооооооо
завідувач кафедри                      фундаментальних та                  cпеціальних дисциплін                       ЧННІПБ ЗУНУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
E-mail: l.dermanska@wunu.edu.ua
Кабінет: 213
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових та практичних інтересів: вплив соціально-економічних трансформацій на інноваційний розвиток підприємств та держави загалом

Освіта вища. У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2008 року.
У 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему: „Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості” за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:
1. Дерманська Л. В. Вплив фіскальної політики на інвестиційно-інноваційний клімат в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №10. URL: http://global-national.in.ua/issue-10-2016
2. Дерманська Л. В., Кульчицька Н. Є. Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення інноваційного розвитку країни. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» . 2016. Вип.5. С.125-128.
3. Дерманська Л. В. Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Економічні науки”. 2017. Вип.23. Ч.3. С.22-25
4. Дерманська Л. В.Пряме іноземне інвестуванння: сучасні реалії та тенденції в Україні. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2017. No 17(17). Vol.1. P.15-19.
5. Brych V., Yazlyuk B., Hudratian S., Snihur K., Dermanska L. Prospects for use of coaching in Ukrainian banks. Banks and Bank Systems ]. V.13. 2018, Issue #2, pp. 116-129
6.Дерманська Л. В., Малюта Л. Я. Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія „Економіка і управління”. 2019. Т.30(69). №2 С.55-61
7.Дерманська Л. В., Кульчицька Н. Є., Яковець Т. А. Оцінка ефективності фінансової діяльності ОТГ в умовах децентралізації. Світ фінансів. №4(61). 2019 С.111-124
8. Dermanska L. V. Formation of strategy of innovative development of communities under conditions of decentralization. Magyar Tudományos Journal. Budapest, Hungary. 2020. №43. V.1. P.18-21.

Андрушків Роман Юрійович

ооПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: r.andrushkiv@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: національна економіка

У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент». Закінчив освітньо-професійну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримав диплом магістра з менеджменту організацій.
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2003 року.
Науковий ступінь кандидат економічних наук, 2012 рік. Тема дисертації «Формування соціально-екологічного напрямку соціальної політики в регіоні» за спеціальністю 08.00.07. – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Є автором понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:
1.До питання державної системи моніторингу стану довкілля і умов життєдіяльності населення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2016. – Вип. 11. – С. 186 – 189.
2. Система маркетингової інформації як основа вдосконалення маркетингової діяльності на підприємствах. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2016. – С. 9-20.
3. Сучасні детермінанти адаптації маркетингового середовища. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2017. – С. 8-26.
4. Соціально-екологічна політика як складова соціальної політики держави. Економіка. Управління. Інновації / Електронне наукове фахове видання / Житомирський державний університет ім. І. Франка. Випуск № 3 (22), 2017.
5. Мотивація працівника, як запорука ефективного управління підприємством. Розвиток економіки України: трансформації та інновації : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2018. – C. 97-114.
6. Мотивація працівника, як запорука зростання продуктивності праці. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2019. – С. 8-22.
7. Analysis of the international and domestic marketing communication systems. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 4 (53), 2019. С. 21 – 32.
8. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків, 2020. С. 143–152.
9. Формування заробітної плати як основного елемента ціни робочої сили в Україні. Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізацій них процесів : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Чортків, 10 берез. 2020р.). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 82–86.
10. Intensification of Management of Economic Security of the Enterprise in the Post-Pandemic Space. Postmodern Openings. Vol.11. No.4
URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/index

Бидик Алла Геннадіївна

лл

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213

E-mail: a.bydyk@wunu.edu.ua 

Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

 Коло наукових інтересів: митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності товаровиробників сільськогосподарської та харчової продукції
 У 1989 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю “Фінанси і кредит” та здобула кваліфікацію економіста.
У Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ працювала з 1995 року.
Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему „Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК” захистила у спеціалізованій вченій раді Д.58.082.01 у Тернопільській академії народного господарства у 2004 році. Диплом кандидата економічних наук ДК № 024231 від 9 червня 2004 року.
У 2008 році їй присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12 ДЦ № 018868).
Бидик А.Г. має 75 публікацій, у тому числі 32 статті опубліковано у провідних фахових виданнях, 16 має навчально-методичний характер.
 1.  Публікації:
  1.Бидик А.Г. Зовнішня фінансова підтримка українського аграрного сектору як фактор підвищення його ефективності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2016. Випуск 7. Частина 1. С. 17-21.
 2. Бидик А.Г. Новітня для України практика технічного, санітарного та фіто санітарного регулювання як можливість зростання національного експорту продукції АПК. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв, 2016. №11. URL: http://global-national.in.ua.
 3. Бидик А.Г. Швидке впровадження в Україні сучасної системи технічних стандартів як умова експорту сільськогосподарської та харчової продукції. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр./за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2016. С. 20-40.
 4. Бидик А.Г. Новий порядок проведення державного контролю за дотриманням безпечності продуктів харчування в Україні як інструмент диверсифікації аграрного експорту. Інфраструктура ринку. Одеса, 2017. № 8. – С. 20-24. – URL: http: www.market-infr.od.ua/uk/8-2017
 5. Бидик А.Г. Особливі види мита як інструмент державної непротекціоністської політики. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв, 2017. №18. – С. 73-78. URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017
 6. Бидик А.Г. Принципи функціонування солідарного рівня оновленої пенсійної системи України. Бізнес-навігатор. Херсон, 2018. № 3(46). – С. 84-88. URL: www.business-navigator.ks.ua
 7. Бидик А.Г. Україна потребує змішаної системи пенсійного страхування. Інфраструктура ринку. Одеса, 2018. № 20. – С. 214-220.– URL:http: www.market-infr.od.ua/uk/20-2018
 8. Бидик А.Г. Пенсійна реформа чи косметичні зміни системи функціонування солідарного рівня вітчизняної пенсійної системи? Розвиток економіки України: трансформації та інновації: моногр./за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2018. С. 141-151.
 9. Бидик А.Г. Проблеми впровадження системи технічного регулювання європейського зразка в Україні. Приазовський економічний вісник. Запоріжжя, 2019. № 2(13). – С. 266-272. – URL: http: journal@pev.kpu.zp.ua
 10. Бидик А.Г. Окремі види контролю в рамках технічного регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарської та харчової продукції між Україною та ЄС. Інноваційний розвиток економіки глобальні тенденції та національні особливості: моногр./ за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2019. С. 91-102.
 11. Бидик А.Г. Основні учасники системи технічного регулювання, об’єктом якої є якість та безпечність аграрної та харчової продукції. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпро, 2020. №1 (24). – С. 209-214. – URL: http://www.easternurope-ebm.in.ua/24-2020-ukr
 12. Бидик А.Г. Проблеми фінансового забезпечення ефективного функціонування системи харчової безпеки в агропродовольчому бізнесі. Інфраструктура ринку. Одеса, 2020. № 44. – С. 152-157. – URL: http://www journal@market-infr.od.ua
 13. Бидик А.Г. Державна політика харчової безпеки як важливий чинник вітчизняного агропродовольчого виробництва. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: монгр./ за наук.ред. канд.екон.наук, доц. Н.Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2020. С. 11-21.

 

Бугель Юлія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: y.buhel@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Rоло наукових інтересів: економіка, фінанси, банківська справа

У 2001 році закінчила Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства, за спеціальністю „Облік і аудит”.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління кредитним портфелем комерційного банку в ринкових умовах господарювання». Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» ДК № 054205, виданий за рішенням президії ВАК України від 08.07.2009 р. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи (12ДЦ № 030140 від 19 січня 2012 р.).
Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць за весь період науково-педагогічної діяльності -71, з них 62 – наукові публікації, у тому числі 34 статті опубліковано у провідних фахових виданнях та 9 навчально-методичного характеру.

Публікації:
1. Напрями удосконалення роботи банків щодо управління кредитним ризиком / Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць / (відп. ред. М.М. Коцупатрий). – К.: КНЕУ, 2012. Спец. випуск. – С. 22–27.
2. Дохідність кредитних вкладень та стратегія процентної політики банківських установ // Наука молода. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 70–78.
3. Напрями активізації державної підтримки діяльності підприємств хлібопродуктового підкомплексу АПК: економічний аспект. // Схід: аналітично-інформаційний журнал. Вип. 6 (120) листопад-грудень 2012. – С. 50-55.
4. Роль та місце кредитних відносин у національній економіці // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Національна економіка: наукові підходи та освітні пріорітети». – Тернопіль-Чортків, 2013р. – С. 153–157.
5. Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи // Світ фінансів. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С.72-82.
6. Напрями євроінтеграційного розвитку банківської системи України // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань, 2013. – С. 164-172.
7. Податкове забезпечення сталого економічного розвитку держави // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка України в умовах сучасних трансформацій». – Тернопіль-Чортків, 2014р. – С. 181-183.
8. Напрями оптимізації податкового регулювання соціально-економічних процесів // Вісник Чернівецького торговельно- економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці, 2014. – Економічні науки. – С. 190-198.
9. Направления совершенствования действующей практики банковского кредитования // Материалы Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие: общество и экономика». – Санкт-Петербург, 23–26 апреля 2014 г. – С. 52-53.
10. Методичні матеріали з курсу «Гроші та кредит» для студентів напряму підготовки „Фінанси і кредит” // Чортків ТНЕУ, 2014 – 47 с.
11. Напрями забезпечення безпеки кредитування в банківських установах // Фактори впливу на формування та розвиток фінансової системи України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 28-29 листопада, 2014р. – С. 110-113.
12. Стратегія управління проблемною заборгованістю банківських установ // Формування ринкової економіки. – Київ. – 2015.– № 33. – С.502-509
13. Удосконалення методики оцінки ефективності кредитного процесу банку // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015 р. – Випуск 3. – Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua (28.03.15.)
14. Сек’юритизація банківських активів як інструмент управління портфельним кредитним ризиком банку // Вісник Одеського національного університету. – наук. журнал. Том 21. Випуск 4 (46). Серія: Економіка. 2016. – С. 164-168.
15. Проблеми розвитку банківської системи в Україні // Глобальні та національні проблеми економіки.– 2016 р.– Випуск 9.– Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua
16. Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр./ за наук. ред. канд. екон. наук доц. Н.Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2016. – С. 219-229.
17. Напрями формування комплексної системи безпеки кредитного процесу банківських установ / збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. 2016. – С.
18. Адаптація системи митного оподаткування України до світових стандартів / олект. моногр./ за наук. ред. канд.. екон. наук доц.. Н.Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2017. – С. 159-169.
19. Напрями оптимізації кредитного процесу банківських установ / Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск № 18. Серпень 2017 р. – Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua
20. Митні платежі як основа фінансового механізму митного оподаткування / Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej «Economy. Zarzadzanie. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki» (30.03.2017- 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: – 2017. – s. 45-48.
21. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі забезпечення економічної безпеки держави // V Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки». – . Луцьк, 2 грудня 2017 р.
22. Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної політики України // Науково-виробничий журнал «Бізнес Навігатор», Випуск 4 (43)2017р.- С.86-92
23. Розвиток митного пост аудиту як фактору модернізації митно-тарифного регулювання до міжнародних вимог // International scientific-practical conference integration of business structures: strategies and technologies, February 23, 2018. – Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. – P. 171-174
24. Новітні складові митно-тарифної системи України у контексті балансу євроінтеграційних та національних інтересів // Розвиток економіки України: трансформації та іновації: моногр./ за наук. ред. канд.. екон. наук доц.. Н.Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2018. – С. 152-162.
25. Адаптація системи митного оподаткування України до світових стандартів // Науково-виробничий журнал «Бізнес Навігатор», Випуск 3 (46) 2018р.- С.88-92
26. Напрями оптимізації митно-тарифного регулювання в контексті змін у регуляторній політиці держави // Вісник Одеського національного університету: наук. журнал. Том 24. Випуск 1 (74). Серія: Економіка. 2019. – С. 100-104.
27. Сучасні орієнтири удосконалення митного контролю в Україні // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Economy. Management State and Law. #14 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ. Экономика. Менеджмент.Государство и право.) #14 27.02.2019- 28.02.201 London (Лондон) Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. London (Лондон) 27.02.2019 – 28.02.2019. Режим доступу до журн.:http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/86_02_02_s.pdf С. 33-36.
28. Вдосконалення митного оподаткування та адміністрування митних платежів як елемент модернізації вітчизняної системи управління митною справою // Інноваційний розвиток економіки:глобальні тенденції та національні особливості: моногр./ за наук. ред. канд. екон. наук доц. Н.Є. Кульчицької.– Чортків: ТНЕУ, 2019. – С.103-112.
29. Напрями трансформації державної митної справи як складової зовнішньоекономічної діяльності // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Випуск 43. – Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/.
30. Методичні матеріали з курсу «Гроші та кредит» для для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» // Чортків: ТНЕУ, 2019. – 47 с.
31. Орієнтири удосконалення визначення та коригування митної вартості товарів в Україні // Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2020. С. 22–32.
32. Напрями удосконалення оцінки та контролю митної вартості // Регіональна економіка та управління. 2020. № 3. URL: http://siee.zp.ua/index.php/ua/
33. Пріоритетні напрями удосконалення митної справи в Україні // Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали Міжнар. наук-практ. конф. ( м. Київ, 12 червня 2020 р.), 2019. С. 19-22.
34. Управління ризиками в митній справі: сутність та теоретичні засади // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. № 4. URL: www.tech.vernadskyjournals.in.ua

 

Вербіцька Іннеса Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: i.verbitska@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: регулювання міжнародної торгівлі, співпраця України з міжнародними економічними організаціями, міжнародний менеджмент.

У 1997 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію економіста. У 1998 році закінчила освітньо-професійну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю “Міжнародна економіка” і отримала диплом магістра з міжнародної економіки. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського державного економічного університету (ДК №000404).
Опублікувала 35 наукових праць, в тому числі 20 публікацій у провідних фахових виданнях України.

Публікації:
1. Пріоритетні напрями співробітництва України та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2010-2011 рр. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації”. –Тернопіль-Чортків, 2012. –С.405 – 407.
2. Удосконалення організації управління ризиками договірного процесу зовнішньо-економічної діяльності підприємств спиртової промисловості // Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України: [ монографія] / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2012. – С. 326 – 334 (348 с.)
3. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 282 – 292.
4. Хеджування валютних ризиків // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 374 – 381.
5. Управління ризиками підприємства як економічна категорія // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: Економіка і менеджмент. – 2013. – Вип. 12. – С. 82 – 87.
6. Сутність, прояви і мінімізація валютних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств // Інноваційна економіка.- 2013. – № 3. – С. 258 – 262.
7. Мінімізація валютних ризиків вітчизняних підприємств // Інноваційна економіка.- 2013. – № 8. – С. 289 – 294.
8. Проблеми досягнення рівноважного стану платіжного балансу України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Економіка України в умовах сучасних трансформацій”. – Тернопіль-Чортків, 2014. –С.185 – 188.
9. Вербіцька І.І. Правові основи валютного забезпечення розрахункових і кредитних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємств / І.І. Вербіцька // Інноваційна економіка.- 2015. – № 1. – С. 289 – 294.

Галущак Валентина Володимирівна

зз

 

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: v.halushchak@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: нові тенденції, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

В 2001 році закінчила Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит”.
18 січня 2011 року відбувся захист кандидатської дисертації Галущак В.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему „Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі” (на прикладі Тернопільської області), науковий керівник д.е.н., професор Дудар Т.Г. Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 22.04.2011 р. (ДК № 067719).
Присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи 17 січня 2014 р. (12ДЦ № 037606).
Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць.

Публікації:
1. 1. Галущак В.В. Роль фінансових інститутів у забезпеченні ефективного функціонування фінансового ринку України: праці всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 26-27 лютого 2016 р.). Одеса: ЦЕДР, 2016. С. 78 – 81.
2. Галущак В.В. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України. Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: проблеми та розвиток: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016 року). Дніпро, 2016. Ч.ІІ. С. 58 – 62.
3. Галущак В.В. Страхування кредитних ризиків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип.16. Ч.1. С.105-107.
4. Галущак В.В. Перестрахування як необхідна умова забезпечення фінансової стійкості та нормальної діяльності страховика. Економіка та суспільство. 2016. №2.C. 513-517.URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/2_2016.pdf
5. Галущак В.В. Проблеми та перспективи впровадження медичного страхування в Україні. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку України: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків. 2016. С. 223 – 233.
6. Галущак В.В. До питання ефективного використання механізму страхового менеджменту. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 28-29 квітня 2017 р.). Львів: ЛЕФ, 2017. Ч. 2. С. 50-53.
7. Галущак В.В. Ефективний механізм страхового менеджменту – успішна умова розвитку страхового бізнесу в Україні. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2017. С. 223 – 233.
8. Галущак В.В. Особливості формування оптимальної інфраструктури фондового ринку України. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. 2017. Вип. № 17 . С. 618-622.
9. Галущак В.В. До питання формування інфраструктури фондового ринку. Фінансово-економічні та соціальні фактори розвитку міжнародних економічних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 16-17 червня 2017 р.). Дніпро, 2017. С.70 -73.
10. Галущак В.В. Автоматизовані інформаційні системи в страховій діяльності: колективна монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2018. С.57-66.
11. Галущак В.В. Інформаційні технології страхування – рушійна сила страховика у взаємодії із клієнтами. Регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: національна та міжнародна практика: праці всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 10 березня 2018 р.). Одеса: ЦЕДР, 2018. С. 87-91.
12. Галущак В.В Страхування життя в Україні: переваги та недоліки його розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 29. Ч. 2. С. 87- 90.
13. Галущак В.В. Автоматизована інформаційна система митниці – стратегічний напрям діяльності Державної фіскальної служби України. Науково-виробничий журналу «Бізнес-навігатор». Херсон. 2018. Вип. 2-2 (45). С. 83-87.
14. Галущак В.В. Розвиток інформаційних митних технологій – вдосконалення митних операцій та підвищення ефективності митного контролю. Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів: праці міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 травня 2018 р.). Київ, 2018. С.83-86.
15. Галущак В.В. Особливості розвитку інформаційних технологій у біржовій справі. Перспективні напрями розвитку національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи: праці всеукр. наук.-практ. конф (Одеса, 19 січня 2019 р.). Одеса: ЦЕДР, 2019. С. 96 – 99.
16. Галущак В.В. Customs policy of Ukraine is the basis for improving different complexes of social life. Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії: праці міжнар. наук.-практ. конф (Запоріжжя, 16 березня 2019 р.). Запоріжжя, 2019. С.77 – 80.
17. Галущак В.В Особливості розвитку страхового маркетингу в Україні Вісник Одеського національного університету. Серія: «Економіка». 2019. Том 24. Вип. 1. С. 104-108.
18. Галущак В.В Перспективи розвитку екологічного страхування в Україні. колективна: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2019. С. 112-123.
19. Галущак В.В. Інновації як фактор підвищення ефективності страхової діяльності. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2019. Вип. 46. Ч. 2. С. 53- 58.
20. Галущак В.В. Підприємливість як важлива психологічна характеристика особистості. Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізаційних процесів: праці всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (Чортків, 10 березня 2020 р.). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 73-76.
21. Галущак В.В. Особливості страхування екологічного ризику в Україні. Науковий вісник УНУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Вип. 30. С. 36-40.
22. Галущак В.В. Економічна психологія як основа економічної поведінки суб’єктів господарювання. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2020. С. 133-142.
23. Галущак В.В. Ecological insurance as an economic tool for environmental safety. Менеджмент, аудит та фінанси: стан, проблеми та науково-економічний розвиток: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 травня 2020 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2020. С.76-79.
24. Галущак В.В. Основи успішної реалізації реінжинірингу страхової компанії. Бізнес-навігатор науково-виробничий журнал. 2020. Вип. 3 (59). Ч. 1. С. 125-131.

 

Гончар Галина Петрівна

оо

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: h.honchar@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0002-1484-1666
RESEARCHER ID: H-3446-2017

Коло наукових інтересів: валютна політика та соціальне страхування, місцеві фінанси.

У 1996 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію економіста.
2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-економічний механізм функціонування ринку праці в аграрному секторі” у спеціалізованій вченій раді Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету. Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» ДК № 064932, виданий 30.03.2011 р. за рішенням президії ВАК України. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи (12ДЦ № 040008.). Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:
1. Гончар Г.П. Розробка форсайт-проектів як інструмент сталого розвитку регіону в умовах сучасної економіки. монографія /за наук. ред канд.екон.наук, доц. Н.Є. Кульчицької. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України. Економічна думка. 2016. С. 50-60.
2. Гончар Г.П. Теоретичні основи структиризації ринку праці в аграрній сфері. Економіка і суспільство. 2016. №3. URL : http://economyandsociety.in.ua
3. Гончар Г.П. Муніципальні фінанси як основа економічної незалежності муніципальних утворень Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Запоріжжя, 8-9 квітня 2016 р.).− Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х част. Запоріжжя : ГО “СІЕУ”, 2016. Ч.2. С. 18-20.
4. Гончар Г.П. Протекціонізм чи фритредерство – вибір України. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: монографія /за наук. ред канд.екон.наук, доц. Н.Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2017. С. 188-196.
5. Гончар Г.П. Митно-тарифні та нетарифні інструменти регулювання зовнішньої торгівлі України. Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни: Міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Дніпро, 18-19 серпня 2017 р.). Наукова економічна організація “Перспектива”. 2017. С. 14-17.
6. Гончар Г.П. Ризики у сфері зовнішньоекономічної діяльності Економіка і суспільство. 2017. №12. URL :http://economyandsociety.in.ua
7. Гончар Г.П. Особливості та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі Фінансові та соціально-економічні системи в умовах нестабільності: синергійні ефекти: матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів (м. Львів, 5 грудня 2017 року). Львів, 2018. С. 18-20.

Гуменюк Оксана Геннадіївна

оо

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: o.humeniuk@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: митна політика держави, методологія наукових досліджень, фінансова система держави, менеджмент

Закінчила у 1998 році Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста економіста. У 2008 році закінчила факультет довузівської післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримала диплом спеціаліста з міжнародної економіки. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію. У 2012 році отримала вчене звання доцента.
Автор близько 45 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:
1. Гуменюк О.Г. Шляхи оптимізації процесів виходу вітчизняних банків на світовий фінансовий ринок / О.Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці. – 2013. – №1. Економічні науки. – С. 259-265.
2. Гуменюк О.Г. Проблемні аспекти інтеграції України до світового фінансового середовища / О.Г. Гуменюк // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети». (Тернопіль–Чортків, 18 квітня 2013). – Тернопіль. – 2013. – С.166-168.
3. Гуменюк О.Г. До питання податкової політики банків / О.Г. Гуменюк // Економіка України в умовах сучасних трансформацій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль-Чортків, 3 квітня 2014 р.).– Тернопіль. – 2014. – С.193-195.
4. Гуменюк О.Г. Щодо сутності фінансової системи держави / О.Г. Гуменюк // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 24-25 квітня 2014 р.). Умань. – 2014. – С.52-54.
5. Гуменюк О.Г. Щодо удосконалення системи митного регулювання в Україні / О.Г. Гуменюк // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 26-27 березня 2015 р.). Дніпропетровськ. – 2015. – С.46-48.
6. Гуменюк О.Г. Особливості формування податкової політики банків як суб’єкту ринку фінансових послуг / О.Г. Гуменюк // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань. – 2015. – С. 85-91.
7. Гуменюк . До питання про основні принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності/ О.Г. Гуменюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон. – 2016. – Вип.16. Частина 4. Економічні науки. – С. 113-117.

Давидовська Галина Іванівна

оо

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: h.davydovska@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0001-7844-6801
RESEARCHER ID: G-7564-2017

Коло наукових інтересів: банківське обслуговування; соціальне підприємництво.

У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра з банківської справи. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію (ДК №056244).
Опублікувала 47 наукових праць, в тому числі 16 публікацій у провідних фахових виданнях України.

Публікації:
1. 1. Соціальне підприємництво як інноваційна форма ведення бізнесу. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків : ЧННІПБ. 2016. С. 71-80.
2. Проблеми соціального підприємництва в Україні. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 7. С. 106-109.
3. Історико-правові аспекти еволюції митних режимів Франції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. № 18. С. 25-27.
4. Дослідження поняття «концесія». Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації : збірник тез І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (Кременчук, 16-18 листопада 2016 року). Кременчук, КрНУ, 2016. С. 129-132.
5. Соціальне підприємництво у Німеччині. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності» (Маріуполь, 12 травня 2017 р.).
6. Міжнародний досвід розвитку соціального підприємництва. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків : ЧННІПБ, 2017.
7. Поняття митних пільг та їх класифікація. Інноваційна економіка. 2018. № 5-6. С. 104-110.
8. Україна у загальній системі преференцій. Розвиток економіки України: трансформації та інновації : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2018. С. 26–35.
9. Митні пільги: механізм надання і припинення. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2019. № 2 (20). С. 227–230.
10. Зарубіжний досвід державної підтримки соціального підприємництва. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості : колективна монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Кульчицької Н. Є. Чортків : ЧННІПБ, 2019. С. 64–73.
11. Капітальні інвестиції в Україні. Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 23 квіт. 2019 р.). Дніпро, 2019. С. 227–230.
12. Тарифні преференції: особливості застосування. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Івано-Франківськ, 11–12 квіт. 2019 р.). Івано-Франківськ, 2019. С. 261–264.
13. Сучасний стан малого підприємництва в Україні. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2020. С. 32–42.
14. Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні. Інноваційна економіка. 2020. № 5-6.
15. Мале підприємництво в Україні: проблеми розвитку та напрями їх вирішення. Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізаційних процесів : Зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Чортків, 10 берез. 2020 р.). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 105–108.

Довбуш Андрій Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: a.dovbush@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: управлінський облік, консолідація фінансової звітності, облік в галузях промисловості

У 2002 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Облік і аудит” та здобув кваліфікацію економіста. 27 лютого 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради 26.006.07 захистив кандидатську дисертацію на тему „Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області)” за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Вчене звання доцента отримав у 2011 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу складає 12 років.
Довбуш А.В. є автором більше 50 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:
1. Довбуш А.В. Стратегічний облік: сутність та поняття. Науково-виробничий виробничий журнал „Інноваційна економіка”. Випуск 6’ 2015[55] Тернопіль – С. 304-308.
2. Довбуш А.В. Особливості обліку великої рогатої худоби у фермерських господарствах. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 23. – С.110-118.
3. Довбуш А.В. Методичні вказівки до вивчення курсу „Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами” для студентів ОС „магістр” спеціальності 071 „Облік і оподаткування” – Тернопіль: Венктор, 2016. – 32 с.
4. Довбуш А.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. – Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр. / за наук. ред канд. екон. наук, доц. Н.Є. Кульчицької, – Чортків: ТНЕУ, 2016. – С.277-285.
5. Довбуш А.В. Визначення фінансових результатів фермерських господарств. Збірник наукових праць. Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський, – 2016. – Вип. 24. – С.170-175.
6. Довбуш А.В. Сутність та призначення облікової політики підприємства. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. / за наук. ред канд. екон. наук, доц. Н.Є. Кульчицької, – Чортків: ТНЕУ, 2017. – С.214-223.
7. Довбуш А.В. Деякі аспекти автоматизації обліку основних засобів. Розвиток економіки України: трансформації та інновації : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2018. – С.191-200.
8. Довбуш А.В. Методи аналізу стану та ефективності використання основних засобів. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2019. – С.195-203.
9. Довбуш А.В. Необхідність удосконалення обліку земельних ресурсів. Перспективи розвитку фінансів, обліку, та психології в умовах глобалізацій них процесів: Зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Чортків, 10 берез. 2020). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 142-146.
10. Довбуш А.В. Сутність та поняття внутрішньогосподарського контролю. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми»: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2020. С.58-69.

Домбровська Наталія Романівна

тт

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: n.dombrovska@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0003-1573-7833
RESEARCHER ID: G-6662-2017

Коло наукових інтересів: організація бухгалтерського обліку

Домбровська Наталія Романівна, 1971 року народження, освіта вища: в 1993 році закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”. Диплом КЖ № 900289, виданий 18 червня 1993 року.
З 1999 року працювала у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ на посаді викладача кафедри обліку і аудиту. У 2003 році переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту, а з 2008 року працює на посаді доцента цієї кафедри. У 2011 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту, атестат доцента 12 ДЦ № 027809 (протокол № 2/95-Д від 14.04.2011р.).
Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Управлінський облік витрат виробництва” захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України у 2006 році. Диплом кандидата економічних наук ДК № 035978 від 14 вересня 2006 року.
Н.Р. Домбровська є автором більше 80 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:

 1. Домбровська Н.Р. Формування звіту про фінансові результати в рамках національного та зарубіжного досвіду: напрями гармонізації / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль Чортків, 3 квітня 2014 р. Чортків. С.124-127.
  2. Домбровська Н.Р. Дебіторська та кредиторська заборгованості: проблеми класифікації. Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. 2014. Випуск 1. Тернопіль. С. 182–187.
  3. Домбровська Н.Р. Напрями удосконалення дебіторської заборгованості підприємства / Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2014 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. Ч. 1. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. С.55-58.
  4. Домбровська Н.Р. Побудова звіту про фінансовий стан підприємства: вітчизняний та зарубіжний досвід / Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовтня 2014 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2014 р. С. 55-57.
  5. Домбровська Н.Р. Навчально-методичний комплекс з курсу “Організація обліку” для студентів спеціальності „Облік і аудит” / Чортків: ПП Атаманчук В.В., 2014. 96 с.
  6. Домбровська Н. Р. Особливості обліку вибуття основних засобів підприємства // Формування ринкової економіки: наук. журн. Київ: КНЕУ, 2015. № 33. С.540-548.
  7. Домбровська Н. Р. Методичні аспекти обліку основних засобів підприємства по заготівлі та переробці зерна в частині облікової політики. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015 р. Випуск 3. URL:http: http://www.global-national.in.ua (28.03.15.)
  8. Домбровська Н. Р. Облікова політика доходів, витрат та фінансових результатів підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016 р. Випуск 9. URL:http: http://www.global-national.in.ua
  9. Домбровська Н. Р. Особливості оперативного контролю формування витрат виробництва в управлінні підприємств із заготівлі та переробки зерна. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016 р. Випуск 17. Ч.1.Херсон. С. 138-141.
  10. Домбровська Н. Р. Організація обліку в системі управління дебіторською заборгованістю підприємства // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр./ за наук. ред. канд.. екон. наук доц.. Н.Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2016. С. 286-297.
  11. Домбровська Н. Р. Методика обліку відхилень витрат від нормативів: управлінський аспект // Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети розвитку / збірник наукових праць. Київ: КНЕУ, 2016. С.30-35.
  12. Домбровська Н. Р. Формування облікової політики підприємства щодо фінансових результатів підприємства // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2017. С. 223-233.
  13. Домбровська Н. Р. Економічна квінтесенція та класифікація оборотних активів підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017 р. Випуск 17. URL:http://global-national.in.ua/issue-17-2017
  14. Домбровська Н. Р. Проблеми нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку грошових коштів підприємства. Economy. Zarządzanie. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki. (30.03.2017 – 31.03.2017) – Czestochowa: 2017. – С. 48-49
  15. Домбровська Н. Р. Відображення витрат підприємства в системі фінансового, управлінського та податкового обліку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. 3 (14) URL:http: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/14-2018-ukr
  16. Домбровська Н. Р. Сутність витрат підприємства як обліково-економічної категорії. Науково-виробничий журнал «Бізнес Навігатор», Випуск 3 (46) 2018р. С. 133-136.
  17. Домбровська Н.Р. Класифікація витрат для потреб управління ними та діяльністю підприємства // International Scientific-Practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, February 23,2018. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. р.158-161
  18. Домбровська Н.Р. Організація внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості як ефективний інструмент управління підприємством // Розвиток економіки України: трансформації та інновації: моногр./ за наук. ред. канд. екон. наук доц. Н.Є. Кульчицької.– Чортків: ТНЕУ, 2018. С.200-209
  19. Домбровська Н.Р. Сутнісне визначення та трактування фінансової звітності як провідної економічної категорії. Науково-виробничий журнал «Бізнес Навігатор», Випуск 2 (51) 2019 р. С. 161-166.
  20. Домбровська Н.Р. Порівняльний аналіз класифікацій капітальних інвестицій. Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Економіка», Том 24. Випуск 1 (74) 2019.С.119-125
  21. Домбровська Н.Р. Особливості організації економічного аналізу капітальних інвестицій/ SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Economy. Management State and Law. #14 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ. Экономика. Менеджмент.Государство и право.) #14 27.02.2019- 28.02.201 London (Лондон) Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. London (Лондон) 27.02.2019 – 28.02.2019. URL:http:.:http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/86_02_02_s.pdf С. 9-11
  22. Домбровська Н.Р. Квінтесенція фінансових результатів як об’єкта бухгалтерського обліку // Інноваційний розвиток економіки:глобальні тенденції та національні особливості: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук доц. Н.Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2019. С.203-212
  23. Dombrovska N.R. The organization of current assets control at the enterprise. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #22 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.#22) 30.10.2019-31.10.2019 London (Лондон) URL:http://xn--1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/scientific_conference/94/94-2%20-%20s.pdf
  24. Dombrovska N.R. Problemaatic aspects of information disclosure in the notes to the financial statements // Materials of the international scientific-practical conference “Topical problems of accounting and audit in todeyˮ. Кiev: National aviation university, 2020. pp. 62-64
  25. Домбровська Н.Р. Правове забезпечення управління власним капіталом та його сутність в сучасних умовах: аналітичний огляд окремих аспектів // Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2020. С.247-258
  26. Домбровська Н.Р. Облік витрат виробництва за місцями їх виникнення та центрами відповідальності: управлінський аспект. Приазовський економічний вісник. 2020. Випуск 3 (20). URL:http: //pev.kpu.zp.ua/vypusk
  27. Домбровська Н.Р. Особливості методики оцінки відхилень витрат виробництва в системі управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Випуск 43. 2020. С.217-222
  28. Домбровська Н.Р. Напрями поліпшення облікового забезпечення управління формуванням і використанням фінансових результатів / Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Зб. наук. праць за матеріалами ІV Все-української наук. прак.конф.(30-31 03.2020 р.). Дніпро: НМетАУ, 2020. С.73-77

 

Ковальчук Юлія Петрівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: y.kovalchuk@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0003-1735-9901
RESEARCHER ID: N-9239-2017

Коло наукових інтересів: термінознавство, методика викладання іноземних мов

У 2005 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, вчитель французької мови.
Опублікувала 15 наукових праць.

Публікації:
1.1. Legal Basis of Land Market Regulation in Modern Ukraine // Eurasian Academic Research Journal– 2018. –№ 2. – Р. 22-28
2. Ковальчук Ю. П. Ділова іноземна мова як основа комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів економічного профілю/ Ю. П. Ковальчук// Розвиток економіки України: трансформації та інновації : моногр. / за наук. Ред. Канд. Екон. Наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2018. – C. 115-125.
3. Ковальчук Ю. П. Новітні види грошей: реалії їх використання, обліку та особливість оподаткування / Ю. П. Ковальчук, Т. А. Яковець // Інноваційна економіка. – 2018. – № 3-4. – С. 146-152.
4. Ковальчук Ю. П. Загальні основи аудиту малоцінних активів / Ю. П. Ковальчук, Н. С. Костишин // Інфраструктура ринку. – 2019. – № 27. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/ uk/19-2018/ 8
5. Kovalchuk Y, Semchyshyn L. App lication of a block system of linear algebra equations// Slovak international scientific journal, VOL. 1, №31, 2019 p. 46-50.
6. Зигрій О, Ковальчук Ю, Кондрат Т. Правове регулювання права власності на лісові угіддя та об’єкти рослинного світу // Актуальні проблеми Правознавства.- Випуск 4.- 2019, С. 167-174
7. Ковальчук Ю. П. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Навчально-методичний посібник/ Ю. П. Ковальчук- Чортків: ТНЕУ. – 2016. – 46 с.
8. Ковальчук Ю. П. The English Tenses: довідник з граматики/ Ю. П. Ковальчук- Чортків: ТНЕУ. – 2017. – 32 с.
9. Ковальчук Ю. П. Методичні вказівки до вивчення ділової англійської мови «Business English» для студентів економічних спеціальностей/ Ю. П. Ковальчук – Чортків: ТНЕУ. – 2018. – 30 с.

 Костишин Наталія Степанівна

ооПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: n.kostyshyn@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів:облік, аналіз та аудит фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій.

У 2002 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, економічний факультет за спеціальністю „Облік і аудит”, а у 2007 році – з відзнакою Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТДЕУ за спеціальністю „Облік і аудит” і здобула ступінь магістра.
16.09.2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: „Обліково-аналітичне забезпечення виробничої діяльності підприємств тютюнової промисловості”. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.12.2011 року їй присуджено наукову ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін (рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 р.).
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2002 року.
Періодично виконує обов’язки старшого наукового співробітника в науково-дослідному інституті інноваційного розвитку та державотворення з тем: „Формування облікової політики підприємств України в контексті міжнародних стандартів”, „Основні тенденції виробництва, переробки соняшнику та оцінка рівня його ефективності на ПАП „Фортуна” Чортківського району” (2013 рік), „Оптимізація витрат будівництва ресурсозберігаючих споруд в напрямку збереження екосистемˮ (2017рік), „Розробка інформаційно-аналітичної системи управління в контексті прогнозування розвитку підприємстваˮ (2019 рік).
Є автором 94 публікації, з них 73 наукових та 21 навчально-методичного характеру, у тому числі 26 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, статті у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus.
Публікації:
1. 1. Костишин Н. С. Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції за методом неповних витрат. Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети розвитку. Збірник наукових праць. К. : КНЕУ, 2016. С. 51-55.
2. Костишин Н. С. Значення готової продукції та особливості організації її обліку на м’ясопереробних підприємства. Економіка та суспільство. 2017. № 11. С.515-522
3. Костишин Н. С., Яковець Т. А. Взаємозв’язок природного капіталу та біологічних активів у лісовому господарстві: еколого-обліковий аспект. International Scientific Conference Modern Economic Research: Cooperation, Banking, Public Administration in a Decentralized Environment: Conference Proceedings, September 26th, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. P. 107-110
4. Костишин Н. С. Діагностика системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва : [Колективна монографія]. Розвиток економіки України: трансформації та інновації : моногр./ за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків : ТНЕУ, 2018. 256 с. С.210-219
5. Костишин Н. С. Сучасний стан державного фінансового контролю та шляхи підвищення ефективного його розвитку. Проблеми системного підходу в економіці. К. : Національний авіаційний університет, 2018. Випуск 4 (66). С.48-62
6. Костишин Н. С. Вплив технологічних особливостей на формування витрат із розроблення та будівництва малих гідроелектростанцій. Вісник Одеського національного університету. 2018. Т.23. Вип. 3(68). С.101-105.
7. Костишин Н. С. Національні особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів лісового господарства. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості : моногр. / за наук.ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2019. С. 242-252.
8. Костишин Н. С., Семчишин Л. М.,Яковець Т.А. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality . Науковий журнал Економічний часопис-ХХІ (Economic Annals-XXI). 2018. № 170 (3-4). P. 43-48. ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online). DOI: https://doi.org/10.21003/ea
9. Костишин Н. С., Ковальчук Ю.П. Загальні основи аудиту малоцінних активів . Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. – 2019. Випуск 27. С. 355 – 361
10. Костишин Н. С. 13 Первинний облік наявності та руху виробничих запасів у підприємствах – комбінатах хлібопродуктів. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2019. Випуск 46-2. С. 114-121.
11. Kostyshyn N., Kovalchuk Y. AnalysisAnalysis of methods for determining passenger transport fatigue in urban mass transit analysis of dynamics of business tourism development. The 14 th International scientific and practical conference “Actual problems of science and practiceˮ (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677p. Рр. 85-88

 

Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна

оо

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: o.pavelchak@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0001-7783-4570
RESEARCHER ID: H-4120-2017

Коло наукових інтересів: cучасні інформаційні технології

В 1996р. закінчила Тернопільський приладобудівний інститут ім. І.Пулюя. За спеціальністю обладнання харчових виробництв.
Тема дисертації: «Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів очисників коренеплодів». Спеціальність 05.05.11 – Сільськогосподарські машини.
Науково-методичних праць: понад 52.

Публікації:
1. Павелчак-Данилюк О.Б Управління підприємством за допомогою економіко-математичного моделювання/ О.Б.Павелчак-Данилюк, Л.М.Семчишин: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12 – 13 квітня 2016 р.
2. Павелчак-Данилюк О.Б. Технологічна обробка облікової інформації / О.Б.Павелчак-Данилюк, Колективна монографія. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки україни. Чортків.- 2016 р. С.310-320.
3. Павелчак-Данилюк О.Б. Автоматизація облікової роботи на підприємствах / О.Б. Павелчак-Данилюк. Колективна монографія. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності. Чортків ТНЕУ – 2017р. С 112-122.
4. Павелчак-Данилюк О.Б. Інформаційні технології в обліку / О.Б.Павелчак-Данилюк : Матеріали VМіжнародної науково-методичної конференції. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» 18-19 травня 2017 р.
5. Павелчак-Данилюк О.Б. Дистанційне навчання в освітньому просторі за допомогою інформаційних технологій / О.Б. Павелчак-Данилюк: Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. Східноєвропейський національний університет ім.. Л.Українки. м.Луцьк № 6 2019р.
6. Павелчак-Данилюк О.Б. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.Б. Павелчак-Данилюк: Матеріали VІ міжнародної науково-методичної конференції 18-19 квітня 2019 р. м.Чернівці.
7. Павелчак-Данилюк О.Б. Основи дистанційного навчання в освітньому просторі за допомогою інформаційних технологій / О.Б. Павелчак-Данилюк: VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «математика. Інформаційні технології. Освіта», 2-4 червня 2019 р. м. Луцьк.
8. Павелчак-Данилюк О.Б. Застосуваня схеми обчислень для узагальненої динамічної моделі Леонтьєва / О.Б. Павелчак-Данилюк: ІІ Всеукраїнська Науково-практична інтернет-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: Виклики сучасності» Вінниця 15-31 травня 2019р.
9. Павелчак-Данилюк О.Б. Основні проблеми становлення інформаційного суспільства Колективна монографія: «Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості» 2019р.
10. Павелчак-Данилюк О.Б. Застосування математичного моделювання в економічному аналізі/ Семчишин Л. Павелчак-Данилюк О.Б./ Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи: збірник матеріалів Національної науково-практичної конференції; Тернопіль, 2019р. С. 187-190.
11. Павелчак-Данилюк О.Б. Новітні технології в системі управління навчанням/ Інноваційні процеси в науці та освіті:
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (23 жовтня 2019 року) Бердянськ 2019., С. 66-69.
12. Павелчак-Данилюк О.Б. Використання сучасних новітніх інформаційних технологій в освіті: Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, НМетАУ, 2020. – С 63-68.
13. Павелчак-Данилюк О.Б. Використання сучасних мультимедійних технологій в освіті: колективна монографія // Модернізація економіки україни: основні тенденції та проблеми. Чортків ТНЕУ. – 2020р. С 114-124.
14. Павелчак-Данилюк О. Б. Становлення комп’ютерного інформаційного суспільства в освіті: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізаційних процесів», Чортків ТНЕУ 2020. С 64-67.

 

Поляк – Свергун Мар’яна Миколаївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail:
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: нові тенденції, проблеми розвитку митної політики України

Освіта вища. У 2013 році закінчила Буковинський державний фінансово — економічний університет за спеціальністю “Фінанси і кредит ” та здобула кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту. Працювала з 2013 року в Буковинському державному фінансово-економічному університеті до 2015 року. З листопада 2013 року до лютого 2016 року підвищувала свій науковий рівень у аспірантурі Класичного приватного університету. Працюю у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з грудня 2015 року.
Захистила дисертаційну роботу на тему: “Розвиток інвестиційно — фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні” за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті.

Публікації:
1. Поляк М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні / М. М. Поляк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 5. – С. 113–116. (0,21 д. а.)
2. Поляк М. М. Інституціонально-правові основи посилення ролі держави як “гаранта” безпеки і суб’єкта венчурного фінансування / М. М. Поляк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця : Вінницький фінансово-економічний інститут, 2013. – № 2 (41). – С. 161–166. (0,31 д. а.)
3. Аналіз трансакційних витрат в механізмі венчурного фінансування / М. М. Поляк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – Серія: Економічні науки. – С. 101–104. (0,35 д. а.)
4. Поляк М. Н. Роль венчурной индустрии в формировании национальной инновационной системы / М.Н. Поляк // Экономика и право Казахстана. – 2014. – № 1. – С. 49–51. (0,28 д. а.)
5. Поляк М. М. Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні / М. М. Поляк // Соціально-економічний розвиток України і регіонів : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 22 листопада 2013 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2013. – С. 180–181. (0,15 д. а.)
6. Поляк М. М. Державна підтримка розвитку венчурного бізнесу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / М. М. Поляк // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. Internet-конференції студентів та молодих вчених (20 грудня 2013 р., м. Харків). – Харків : НТУ”ХПІ”, 2013. – С. 84–85. (0,18 д. а.)
7. Поляк М. М. Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції / М. М. Поляк // Пріоритети розвитку економіки України та інших країн : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 листопада 2013 р. // Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів : Гельветика, 2013. – С. 200–202. (0,14 д. а.)
8. Поляк М. М. Напрями розвитку венчурного бізнесу в Україні / М. М. Поляк // Тенденції розвитку економіки у 2014 р.: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 31 січня 2014 р.) : у 2 ч. – Дніпропетровськ : Перспектива, 2014. – Ч. 1. – С. 120–122. (0,12 д. а.)
9. Поляк М. Н. Особенности венчурного бизнеса и перспективы его развития в Украине / М. Н. Поляк // Новые перспективы развития экономических наук: инновации и риски : XXII Междунар. науч.-практ. конф. для студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Москва 01.02.2014 г. – Москва : Экономика и финансы, 2014. – С. 26–29. (0,18 д. а.)

Семчишин Ліда Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: l.semchyshyn@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: математичне моделювання та обчислювальні методи

У 1998 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю “Математика і основи інформатики” і присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчитель математики і основ інформатики. У 2005 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” і присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.
Тема дисертації: «Алгоритми комп’ютерної алгебри для розв’язання матричних рівнянь». Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Науково-методичних праць: 38

Публікації:
1. Семчишин Л.М. Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Випуск 14. – С. 123-132
2. Семчишин Л.М. До числових методів розв’язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь / Л.М. Семчишин // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, 18-19 травня 2017 року, Чернівці, 2017. – С. 134-135
3. Семчишин Л.М. Використання методу відсічених систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MatLab / Л.М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені
4. В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Випуск 15. – С. 185-189
5. Семчишин Л.М. Застосування динамічних міжгалузевих моделей/ Л.М. Семчишин, А.М. Алілуйко, Є.О. Марценюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені
6. В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Випуск 16. – С. 151-157
7. Семчишин Л.М. Методи розв’язання погано обумовлених систем в моделях В. Леонтьєва / Л.М. Семчишин // Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. – Луцьк, 2018. – №5 – С. 124–132.
8. Семчишин Л.М. Застосування розріджених числових систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MatLab / Л.М. Семчишин// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Випуск 17. – С. 117-132.
9. Семчишин Л.М. Оптимізаційне застосування узагальнених динамічних міжгалузевих моделей / Л.М. Семчишин // Збірник статей науково-інформаційного центру «Знання» за матеріалами XXXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток науки в XXI столітті» – 1 частина. – Харків, 2018 – С. 62-72.
10. Семчишин Л.М. Нелінійні оптимізаційні моделі в економічних дослідженнях Розвиток економіки України: трансформації та інновації. Колективна монографія. – Чортків: ТНЕУ, 2018.– С. 88–96
11. Семчишин Л.М. До розв’язання погано обумовлених систем в моделях В. Леонтьєва / Л.М. Семчишин // Математика. Інформаційні технології. Освіта. Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 3-5 червня 2018 року, Луцьк-Світязь, 2018. – С. 38-39.
12. Семчишин Л.М. До застосування розріджених числових систем лінійних алгебраїчних рівнянь / Л.М. Семчишин // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Тези доповідей 8 – ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100 – річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 28-29 березня 2018 року, Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 70-72.
13. Lida Semchyshyn Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality / Lida Semchyshyn, Natalia Kostyshyn, Tatiana Yakovets// Economic Annals-ХХI.- 2018. – 3-4 (170). – P. 43-48.
14. Семчишин Л.М. Застосування схеми обчислень для узагальненої динамічної моделі Леонтьєва /Л.М. Семчишин// ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» 15-16 травня 2019 року, Вінниця, 2019 . – С. 64-68
15. Семчишин Л.М. Розв’язування погано обумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва / Л.М. Семчишин // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції, 18-19 квітня 2019 року, Чернівці, 2019. – С. 141.
16. Семчишин Л.М. Використання сучасних інформаційних технологій в економічному вузі / Л.М. Семчишин // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти., 23 травня 2019 року, Суми, 2019.
17. Семчишин Л.М. Застосування динамічної моделі / Л.М. Семчишин // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25-26 квітня 2019 року, Бердянськ, 2019.
18. Семчишин Л.М. До узагальнення динамічної міжгалузевої моделі / Л.М. Семчишин// Математика. Інформаційні технології. Освіта. Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 2-4 червня 2019 року, Луцьк-Світязь, 2019. – С. 34-35
19. Семчишин Л.М. Узагальнення динамічної міжгалузевої моделі Леонтьєва / Л.М. Семчишин// Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. – Луцьк, 2019. – №6 – С. 94–101
20. Семчишин Л.М. Узагальнення оптимізаційної моделі в економічних дослідженнях / Л.М. Семчишин// Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості. Колективна монографія. – Чортків: ТНЕУ, 2019.– С. 54–63
21. Семчишин Л.М. Розв’язання блочної системи з числовими елементами в середовищі MatLab / Л.М. Семчишин, О.Б.Павелчак-Данилюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені
22. В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Випуск 17. – С. 117-132
23. Семчишин Л.М. Застосування математичного моделювання в економічному аналізі / Л.М. Семчишин, О.Б.Павелчак-Данилюк // Збірник матеріалів Національної науково-практичної конференції «Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренли та перспективи», 7 листопада 2019 року, Тернопіль, 2019. – С. 187-189
24. Semchyshyn L Application of a block system of linear algebraic equations / L. Semchyshyn, Y. Kovalchuk// Slovak international scientific journal. – 2019. – №34, vol. 1. – P. 46-50.
25. Семчишин Л.М. Використання сучасних новітніх інформаційних технологій в освіті / Л.М. Семчишин, О.Б.Павелчак-Данилюк // Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет -конференції, м. Дніпро, 2-3 березня 2020 р. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 63-67
26. Семчишин Л.М. Застосування економіко-математичних досліджень /Л.М. Семчишин// Стратегії розвитку сучасної освіти і науки. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції , 28 лютого 2020 року, Бердянськ, 2020. – С. 98-100.
27. Семчишин Л.М. Математичне моделювання у методології аналізу економічних досліджень/ L. Semchyshyn// Con gli atti della conferenza scientifica e pratica internazionale «Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerche scientifici», 13 marzo, 2020. – Tomo 1, Roma, Italia – P. 90-93.
28. Семчишин Л.М. Узагальнення методу відсічених систем в середовищі MatLab /Л.М. Семчишин, О.Б.Павелчак-Данилюк// Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. – Луцьк, 2020. – №7 – С. 60–70
29. Семчишин Л.М. Тестування алгоритму розв’язання деяких типів розріджених числових систем лінійних алгебраїчних рівнянь /Л.М. Семчишин, О.Б.Павелчак-Данилюк// Математика. Інформаційні технології. Освіта. Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 1-3 червня 2020 року, Луцьк-Світязь, 2020. – С. 94-97
30. Семчишин Л.М. Застосування математичних молелей в економічних дослідженнях /Л.М. Семчишин// Модернізація економіки України: основні тенленції та проблеми. Колективна монографія. – Чортків: ТНЕУ, 2020.– С. 123–132

 

Сидор Галина Вікторівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: h.sydor@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: інвестиції як фактор економічного зростання.

У 2004 р. закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра з банківської справи.
05.03.2015 р. захистила кандидатську дисертацію, а 28.04.2015 р. на підставі рішення Атестаційної колегії отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит.
З вересня 2017 р. дотепер – доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу.
Автор понад 80 наукових праць.

Основні публікації
Статті у Scopus:
1. Sydor H. Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method / H. Sydor, U. Ya. Andrusiv, L. Simkiv, O. Dovgalb, N. Demchukc, N. Potryvaievab, A. Cherchatad, I. Popadynetsa, G. Tkachenkoc, O. Serhieievae. Management Science Letters. Canadа. 2019. № 10 (3). Str. 515–522.
Статті у фаховому виданні:
2. Сидор Г. В. Стан просторової асиметрії митного простору в Україні. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2020. № 1 (20). С. 119–128.
3. Сидор Г. В. Стратегічні вектори розвитку митного простору України в глобальному середовищі. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2020. № 1 (21). С. 27–34.
Тези у провідному закордонному виданні:
4. Sydor H. V. Understanding to Public budget from customs payments / H. V. Sydor // Science, research, development #17 (Belgrade (Serbia), 30 may. 2019 r.). – Belgrade (Serbia), 2019. – Str. 28–31.
5. Sydor H. V. Analytical evaluation of the results of customs payment proceedings in the context of the formation of the budget revenue / H. V. Sydor // Science, research, development #18 (Baku, 29 june 2019 r.). – Baku, 2019. – Str. 38–42.
Тези:
6. Сидор Г. В. Глобалізація як феномен сучасності. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти : зб. наук. праць за матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 30–31 берез. 2020 р.). Дніпро : НМетАУ, 2020. С. 482–485. URL: https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2015/p2685
7. Сидор Г. В. Академічна чесність як основа сталого розвитку ЧННІПБ. Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізаційних процесів : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Чортків, 10 берез. 2020 р.). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 76–81.

Чекаловська Галина Збиславівна

оо

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: h.chekalovska@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0002-1201-574X
RESEARCHER ID: G-4845-2017

Коло наукових інтересів: економіка знань, розвиток вищої освіти

У 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему ” Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку «нової економіки ” у спеціалізованій вченій раді К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ДК №038361).
Опублікувала 45 наукових праць.
Публікації:
1.Чекаловська Г.З. Пропозиція освітніх послуг на національному та глобальному рівнях / Г.З. Чекаловська// Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2. – С. 66-79.
2. Чекаловська Г.З. Аспекти реформування вищої освіти в Україні / Г.З. Чекаловська// Економічний аналіз – 2016. – Том 21.– № 2. – С. 220-229.
3. Індекс рівня освіти. Індекс економіки знань. //Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – С.138-138, 207-209.
4. Чекаловська Г.З. Аналіз якості освітніх послуг у системі стимулювання розвитку «нової економіки» / Г.З. Чекаловська// Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2016. – С. 139-150.
5. Чекаловська Г.З. Інтеграція ринкових критеріїв оцінки якості квазі-суспільних благ у систему забезпечення якості освітніх послуг / Г.З. Чекаловська // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2017. – С. 147-159.
6. . Чекаловська Г.З. «Нова економіка»: дефініція поняття в історичному контексті / Г.З. Чекаловська// Інфраструктура ринку. – 2018. – №19. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/ uk/19-2018/ 7. Чекаловська Г. З. Аутсорсинг як елемент підвищення конкурентоспро-можності закладів вищої освіти в Україні/ Г.З. Чекаловська// Розвиток економіки України: трансформації та інновації : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2018. – C. 125-131.
8. Чекаловська Г. З. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспро-можності закладу вищої освіти / Г.З. Чекаловська//Причорноморські економічні студії. – 2018. – Випуск 32. – Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/
9. Чекаловська Г.З. Шляхи удосконалення системи фінансування вищої освітив Україні / Г.З. Чекаловська// Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості/ за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2019. – C. 184-195.
10. Чекаловська Г.З. Напрями трансформації державної митної справи як складника зовнішньоекономічної діяльності / Ю.В. Бугель, Г. З. Чекаловська // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Випуск 43. – С. 18-29.
11. Чекаловська Г. З. Сучасні тенденції розвитку Blockhain -технологій в Україні та світіі / Г.З. Чекаловська, А.І. Лось// Приазовський економічний вісник. – 2019. – Випуск 3. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/
12. Чекаловська Г. З. Основні види аутсорсингу та їх застосування в управлінні закладом вищої освіти // Регіональна економіка та управління. 2020. № 2. С. 150-155– Режим доступу: http://siee.zp.ua/index.php/ua/
13. Бугель Ю. В. Чекаловська Г. Управління ризиками в митній справі: сутність та теоретичні засади // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. № 4. С. 109-119.

Чижишин Оксана Ігорівна

оо

 

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: o.chyzhyshyn@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: проблеми обліку, аналізу, аудиту та фінансово-інвестиційної політики суб’єктів господарювання.

У 1995 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, економічний факультет за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста. У 2006 році закінчила з відзнакою Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула рівень магістра Тернопільського державного економічного університету.
З листопада 2008 року до грудня 2012 року була здобувачем на кафедрі обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”. 23.05.2013р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю на 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
Є автором 50 науково-методичних праць.

Публікації:
1. Чижишин О.І. Факторний вплив облікової політики на вибір альтернативного варіанту обліку витрат підприємства /О.І. Чижишин // Економічний форум. – Луцький національний технічний університет. – 2014. – №2. – С.261-266.
2. Чижишин О.І. Фінансово-інвестиційна стратегія збільшення прибутковості вітчизняних підприємств: податковий аспект /О. І. Чижишин // Вісник Львівського національного аграрного університету : Економіка АПК. – № 21 (1). – Львів, 2014. – С. 19-23.
3. Чижишин О.І. Інвестиційна стратегія збільшення прибутковості вітчизняних підприємств /О.І. Чижишин // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (10-11 жовт. 2014р.) – Тернопіль, 2014. – С. 287-288.
4. Чижишин О.І. Напрямки оптимізації фінансово-інвестиційних грошових потоків для забезпечення ефективності будівельного виробництва /О.І. Чижишин // Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика : [колективна монографія]. – Умань, 2014. – Ч.2. – С.33-39.
5. Чижишин О.І. Роль фінансово-інвестиційних ресурсів у забезпеченні ефективності виробництва /О. І. Чижишин // Формування ринкової економіки. – К.: зб. наукових праць КНЕУ. – 2015. – С.694-702.
6. Чижишин О.І. Соціальний аспект бізнесу на рівні регіональної економіки /О.І.Чижишин // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. (January 29, 2016)- Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P.147-149.
7. Чижишин О.І. Значення і сутність соціальної відповідальності в умовах функціонування ринкової економіки /О.І.Чижишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія „Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. – 2016. – №6 Ч.3. – С.127-130.
8. Чижишин О.І., Железняк Н.В. Оптимізація інвестування грошових потоків підприємства /О.І.Чижишин, Н.В.Железняк// Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського: Електронне наукове фахове видання „Глобальні та національні проблеми економіки” – 2016. – Електронна сторінка:http://global-national.in.ua.
9. Чижишин О.І. Формування відносин підприємців із представниками зовнішніх організацій як соціальна складова бізнесу /О.І.Чижишин // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України:[колективна монографія] – Чортків, 2016. ¬– Розділ 4. –С.330-339.
10. Чижишин О.І. Соціалізація бізнесу: диференційований підхід до оплати праці /О.І.Чижишин // Integration Scientific-Practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part II: Proceedings of the Conference. (February 24, 2017) – Tbilisi: Georgia, 2017. – P. 115-118.
11. Чижишин О.І. Фактори впливу на формування та ефективність грошових потоків підприємства / О.І.Чижишин // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій: Електронне наукове фахове видання „Інфраструктура ринку ” – 2017. – Електронна сторінка: http://www.market-infr.od.ua/uk/6-2017.
12. Чижишин О.І. Управлінські аспекти раціоналізації використання грошових ресурсів підприємства / О.І.Чижишин // Електронне наукове фахове видання „Глобальні та національні проблеми економіки” – 2017.− №17. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-17 -2017.
13. Чижишин О.І. Проблеми грошового регулювання економіки України та шляхи їх вирішення /О.І.Чижишин // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: [колективна монографія] – Чортків, 2017. ¬– Розділ 1. –С.92-100.

 

Шмигель Ольга Євстахіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: o.shmyhel@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: проблеми обліку податкових розрахунків в діяльності підприємств

У 1987 році закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію і отримала вищу освіту за спеціальністю “Бухгалтерський облік в сільському господарстві”.
Після закінчення навчального закладу працювала на посаді головного бухгалтера підприємства, а з 2000 року – в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ.
Захистила кандидатську дисертацію 20.03.2008 року на тему: „Економічна ефективність застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах” і рішенням ВАК України від 08.10.2008 року їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.
23 грудня 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 2/02-Д) Шмигель О. Є. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
Шмигель О. Є. має 62 науково-методичних праці, з них 35 статті у провідних фахових виданнях.

Публікації:
1. Шмигель О.Є. Проблеми обліку малоцінних та швидкозношуючих предметів / Проблеми соціально-економічного розвитку: планування, управління та аналіз : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Дніпропетровськ, 13-14 грудня 2013р.). – Дніпропетровськ, 2013. – Частина ІІІ. – С. 112-115 (тези).
2. Шмигель О.Є. Відображення податкових різниць у фінансовій звітності / Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі : Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Київ, 20-21 грудня 2013 р.). – К. : ГО ”Київський економічний науковий центр”, 2013. – Ч.3. – С.13-16. (тези)
3. Шмигель О.Є. Узгодження бухгалтерського та податкового обліку / Економіка України в умовах сучасних трансформацій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Чортків, 3 квітня 2014р.) – Тернопіль-Чортків, 2014. – С.173-174 (тези).
4. Шмигель О.Є. Проблеми обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика. – Умань : „Візаві”, 2014. – Ч. 1. – 394 с. – С. 331-338. (колективна монографія).

5. Шмигель О.Є. Удосконалення обліку податкових різниць та відображення їх у фінансовій звітності / Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 148-159 (фах. вид.).
6. Шмигель О.Є. Взаємодія бухгалтерського обліку та податкових розрахунків /Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль 10-11 жовтня 2014.) – Тернопіль 2015. – С.176-178 (тези).
7. Шмигель О.Є. Роль елементів облікової політики у діяльності підприємств / Формування ринкової економіки зб. наук. праць. – Київ : Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Тетьмана”, 2015. – С. 702-710 (фах. вид.).
8. Шмигель О.Є. Роль єдиного соціального внеску в економічному захисті людини / Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано–Франківськ 3-4 квітня 2015.) – Івано-Франківськ, 2015. – C.57–58 (тези).
9. Шмигель О.Є. Мале підприємництво в організаційній системі обліку та оподаткування / Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливостії: моногр. / За наук. ред. канд. екон. наук, доц.
Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2019. – С. 232–242 (колективна монографія).
11. Шмигель О.Є. Організація стратегічного управлінського обліку на підприємствах / Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4 [79]. – С. 163-167. Інноваційна економіка. – 2019. – № 3–4 [79]. – С. 163-167 (вах.вид.)
12. Шмигель О.Є. Особливості запровадження ведення управлінського обліку на підприємстві / Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 2 [43]. – С. 140-146 (фах.вид.)
13. Шмигель О.Є. Управлінcький oблік на підприємcтві та йoгo особливості / Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет–конференції 14–15 травня 2020 р. – Дніпро: ННІЕ, 2020. – С. 97 – 100 (тези).
14. Шмигель О.Є. Цифровий управлінський облік на підприємстві / Економічний дискурс. – 2020. – №2. – С. 174-182. (фах.вид.)
15. Шмигель О.Є. Управлінський облік та критерії його ефективності на підприємстві / Інноваційна економіка. – 2020. – № 3–4 [83]. – С. 182–187 (фах.вид.).
16. Шмигель О.Є. Оподаткування та облік діяльності малого підприємництва / Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізацій них процесів: Зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.–практ. інтернет–конф., (м. Чортків, 10 берез. 2020 р.). – Чортків, ТНЕУ, 2020. – С. 58–61 (тези).

Юркевич Галина Йосафатівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: h.yurkevych@wunu.edu.ua

Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0001-8722-1364
RESEARCHER ID:U-3800-2017

Коло наукових інтересів: психологія управління

Юркевич Галина Йосафатівна, 1969 року народження, освіта вища.
В 1990 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я Галана за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання ». Диплом ЛВ № 420591, виданий 28 червня 1990 року.
У 1998 році закінчила Прикарпатський університет ім.В.Стефаника зі спеціальності «Психологія. Практична психологія в галузі освіти »Диплом ДСК ВР № 008641
З 1999 року працювала у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ на посаді викладача кафедри суспільних дисциплін.
З 2002 року працює на посаді доцента цієї кафедри. У 2002 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної та соціальної педагогіки, атестат доцента ДЦ № 005228 (протокол № 3/53-Д від 20.06.2002р.).
Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Психологічні детермінанти розвитку особистості менеджера» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту психологіі ім.Г.С.Костюка АПН України у 1999 році. Диплом кандидата психологічних наук ДК № 004014 від 2 липня 1999 року.
Юркевич Г.Й є автором більше 80 наукових та навчально-методичних праць.
 

Публікації:

1. Юркевич Г.Й. Економічна психологія управління сучасним бізнесом // Сталий розвиток економіки. – Всеукраїнський науково-виробничий журнал ,2017 р., № 2 (35) С.188-195

2. Юркевич Г.Й. Передумови виникнення соціального партнерства та чинники його розвиту. // Інноваційна економіка. – Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 2017 р., № 3-4 (68) С.108-193,

3. Юркевич Г.Й. Особливості менеджменту оптимізації ефективної роботи персоналу в сучасних економічних реаліях. – Science and Educational a New Dimension e and Social Sciences ,VI (27) I.: 168,June 2018, С.23-26

4. Юркевич Г.ЙДуховний світ особистості управлінця. « Інноваційна економіка »Всеукраїнський науково-виробничий журнал ,2018р.,№ 5-6(75) ( С. 83-88 )

5 Юркевич Г.Й.Культура управління в контексті етнопсихології . Інноваційний розвиток економіки:глобальні тенденції та національні особливості: моногр./ за наук.ред.кнд.екон.наук,доц..Н.Є.Кульчицької.Чортків:ТНЕУ,2019-252 ( С.79-91 )

6. Yurkevych H. Y .Education management system in UTC.Slovak International scientific journal № 27,2019 ( С.63-66)

7. Юркевич Г.Й Основні складові позитивного іміджу організації Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2020. – 324 с.(152-163

8. Юркевич Г.Й Передумови успіху в управлінській діяльності Slovak international scientific journal № 34, 2019. ( С. 38-41)

9. Юркевич Г.Й Характерологічні особливості керівника в історії психології. Slovak international scientific journal № 38, 2020. ( С. 33-38)

Яковець Тетяна Аркадіївна

о

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: t.yakovets@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0003-3746-4821
RESEARCHER ID: G-6245-2017

Коло наукових інтересів: облік, аналіз, аудит, облік капіталу

Освіта вища, у 2007 році закінчила з відзнакою Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю “Облік і аудит в промисловості” та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту. Науково-педагогічний стаж у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету становить 8 років.
28.11.2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз капіталу підприємств лісового господарства». Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 14.02.2014 р. їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09. «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
Є автором 60 науково-методичних праць, в тому числі 23 статей у провідних фахових та міжнародних виданнях.

 Публікації:

1. 1. Сучасні концепції бухгалтерського обліку під впливом глобалізаційних процесів // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016.Klapeda: Baltija Publishing. P. – 260-263.
2. Яковець Т.А. Зарудна Н. Я., Кундеус О. М. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності : навч. посіб. Тернопіль : Крок, 2016. 284с.
3. Яковець Т.А. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства . Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 1. С. 24-25.
4. Яковець Т.А. Розробка моделі оптимізації витрат будівництва та експлуатації ресурсозберігаючих споруд х врахуванням факторів впливу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2018. Випуск 21, Ч.2. С. 143-146.
5. Яковець Т.А., Ковальчук Ю.П. Новітні види грошей: реалії їх використання, обліку та оподаткування. Інноваційна економіка. 2018. № 3- 4. С. 146-152.
6. KOSTYSHYN, Natalia; SEMCHYSHYN, Lida; YAKOVETS, Tatiana. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality. Economic Annals-XXI, 2018, 170.
7. FORMING THE ALGORITHM OF ANALYSIS OF REVERSAL MATERIAL RESOURCES:SPECIFICATION OF TASKS/Т.А. Яковець, Ю.П. Ковальчук/ ІІІ International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2019. Klapeda: Baltija Publishing. P. – 93-97.
8.Яковець, Т. А. “ОЦІНКА СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БОРОТЬБИ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА КОНТРАБАНДОЮ: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ.” ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ (2019): 197.
9. КУЛЬЧИЦЬКА, Надія, Людмила ДЕРМАНСЬКА, and Тетяна ЯКОВЕЦЬ. “ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОТГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ.” Світ фінансів 4 (61) (2020): 111-124.
10. Яковець, Т. А. Туризм в об’єднаних територіальних громадах як основа стратегії розвитку внутрішньої туристичної індустрії. Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича:„Соціальні та економічні вектори інноваційного розвитку бізнес-структур “ (2020): 81-82.

Ставнича Уляна Володимирівна

Посада: старший лаборант кафедри

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: u.stavnycha@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46