Вордпресс шаблоны можно скачать здесь: http://wordpress-zone.ru/wordpress-themes-and-templates

Кафедра

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін створена в 2015 році внаслідок реорганізації ЧННІПБ ТНЕУ (наказ № 256 від 07.05.2015 р.). Основні зусилля науково-педагогічного персоналу кафедри спрямовані на забезпечення високоякісної навчально-виховної роботи і підготовки фахівців. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 25 кандидатів наук. Викладачі кафедри є досвідченими фахівцями у галузі державних і місцевих фінансів, податкової системи, бюджетного і фінансового менедженту, фінансів суб’єктів господарювання, банківської справи, міжнародної економіки, обліку і аудиту, психології, сфери обслуговування. Викладачі кафедри виступають рецензентами наукових робіт, навчально-методичних та наукових видань, проводять експертні оцінки навчальних проектів та є членами журі конкурсів, олімпіад та змагань із свого фахового спрямування.

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Психологія», «Професійна освіта» на денній та заочній формах навчання.
Рівень методичного, матеріально-технічного, наукового, кадрового забезпечення навчального процесу на кафедрі дозволяє здійснювати підготовку фахівців вказаних профілів на належному рівні відповідно до вимог державного стандарту.
При кафедрі фундаментальних та спеціальних дисциплін створений та успішно функціонує Бізнес-тренінг центр ЧННІПБ, що пропонує підприємцям бізнес-тренінги, майстер-класи та консультативні семінари. Діяльність центру спрямовано на формування практичних навичок фахового спрямування у слухачів, студентів та аспірантів.
Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами. Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи інституту та університету, тому в даному напрямі здійснюється дослідження НДР: «Оптимізація витрат будівництва ресурсозберігаючих споруд в напрямку збереження екосистеми» (№ЧННІПБ-28-2017 від 01.08.2017 р.), «Забезпечення ефективності розвитку інтернет-маркетингових комунікацій в умовах забезпечення конкурентоспроможності підприємства» (№ЧННІПБ-114-2018 від 01.12.2018 р.), «Оптимізація діяльності підприємства в контексті глобальних економічних ризиків» (№ЧННІПБ-56-2019 від 16.10.2019 р.), «Розробка інформаційно-аналітичної системи управління в контексті прогнозування розвитку підприємства» (№ ЧННІПБ-13-2019 від 27.02.2019 р), «Оптимізація збутової діяльності агропромислового підприємства ПАП «Добробут» (№ЧННІПБ -23-2020 від 01.06.2020)
Зокрема, в напрямі науково-дослідної роботи кафедри, колектив здійснює комплексне дослідження проблемних напрямів та зарубіжного досвіду підготовки фахівців-економістів, вивчає стан сучасної економічної діяльності та вплив на неї різних форм суспільної свідомості та пропонує практичні рекомендації щодо вирішення соціально-філософських проблем в напрямі розвитку економіки та освіти.
Членами кафедри підготовлено 90 монографій, 20 навчальних посібників, понад 250 методичних рекомендацій до вивчення дисциплін, більше 700 наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях. У межах підписаних договорів про співпрацю ЗУНУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри долучаються до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо.
Кафедрою підписано угоди про співпрацю, в тому числі щодо проходження практики студентами з Чортківською ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області, Чортківською районною виконавчою дирекцією Тернопільського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності , ФОП Лапаном Г. С., брокерською фірмою, Митним постом «Чортків», ДП «Чортківським лісовим господарством», ДП «Чортківським комбінатом хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, Перо-пуховою фабрикою «Біллербек Україна», ПП «Колобок», ТзОВ «ОС-НОВА».
Якість наукової підготовки студентів підтверджується тим, що вони щорічно стають переможцями й призерами міжнародних, всеукраїнських і регіональних конкурсів студентських наукових робіт, результати яких свідчать про широке коло наукових інтересів студентів. Всебічна діяльність колективу кафедри є важливою ланкою формування молодих спеціалістів у регіоні, сприяє їх активній участі у громадсько-політичному житті країни.

 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

Дерманська Людмила Василівна

оооооооооооооооо
завідувач кафедри                фундаментальних та              cпеціальних дисциплін                  ЧННІПБ ЗУНУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
E-mail: l.dermanska@wunu.edu.ua
Кабінет: 213
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових та практичних інтересів: вплив соціально-економічних трансформацій на інноваційний розвиток підприємств та держави загалом

Освіта вища. У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2008 року.
У 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему: „Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості” за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:

 • Дерманська Л. В., Кульчицька Н. Є. Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення інноваційного розвитку країни. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» . 2016. Вип.5. С.125-128.
 • Дерманська Л. В. Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Економічні науки”. 2017. Вип.23. Ч.3. С.22-25
 • Дерманська Л. В.Пряме іноземне інвестуванння: сучасні реалії та тенденції в Україні. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2017. No 17(17). Vol.1. P.15-19.
 • Brych V., Yazlyuk B., Hudratian S., Snihur K., Dermanska L. Prospects for use of coaching in Ukrainian banks. Banks and Bank Systems ]. V.13. 2018, Issue #2, pp. 116-129
 • Дерманська Л. В., Малюта Л. Я. Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія „Економіка і управління”. 2019. Т.30(69). №2 С.55-61
 • Дерманська Л. В., Кульчицька Н. Є., Яковець Т. А. Оцінка ефективності фінансової діяльності ОТГ в умовах децентралізації. Світ фінансів. №4(61). 2019 С.111-124
 • Dermanska L. V. Formation of strategy of innovative development of communities under conditions of decentralization. Magyar Tudományos Journal. Budapest, Hungary. 2020. №43. V.1. P.18-21.
 • Дерманська Л. В. Зовнішньо-економічна діяльність України: фіскальні наслідки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 32 (71). № 3, 2021. С.8-12
 • Dermanska L.V. Prospects for the functioning of social entrepreneurship in Ukraine. Sciences of 2022. No 90. Vol. 2. P.6-10
 • Дерманська Л. В. Оцінка фіскальної ефективності митної політики України. Економіка та суспільство. 2022. № 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1282

Андрушків Роман Юрійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: r.andrushkiv@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: маркетинг, економіка підприємства, національна економіка

У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент». Закінчив освітньо-професійну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримав диплом магістра з менеджменту організацій.
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2003 року.
Науковий ступінь кандидат економічних наук, 2012 рік. Тема дисертації «Формування соціально-екологічного напрямку соціальної політики в регіоні» за спеціальністю 08.00.07. – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
У 2021 році , пройшов науково-педагогічне стажування у Вищій школі бізнесу в Національному університеті Луїса в Новий Сонч (Республіка Польща).

Є автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 статті у Міжнародних фахових виданнях, що входить до системи Web Of Science.
 
Публікації:

1. Андрушків Р. Ю. До питання державної системи моніторингу стану довкілля і умов життєдіяльності населення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2016.  Вип. 11. С. 186 – 189.
2. Андрушків Р. Ю. Система маркетингової інформації як основа вдосконалення маркетингової діяльності на підприємствах. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр. за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької.  Чортків: ТНЕУ, 2016. С. 9-20.
3. Андрушків Р. Ю. Сучасні детермінанти адаптації маркетингового середовища. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2017. С. 8-26.
4. Андрушків Р. Ю. Мотивація працівника, як запорука ефективного управління підприємством. Розвиток економіки України: трансформації та інновації: моногр. за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2018. C. 97-114.
5. Андрушків Р. Ю. Мотивація працівника, як запорука зростання продуктивності праці. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості: моногр. за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2019. С. 8-22.
6. Roman Andrushkiv. Analysis of the international and domestic marketing communication systems. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 4 (53), 2019. С. 21 – 32.
7. Андрушків Р. Ю. Інформаційні системи в маркетинговій діяльності. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: монографія за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків, 2020. С. 143–152.
8. Андрушків Р. Ю. Формування заробітної плати як основного елемента ціни робочої сили в Україні. Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізацій них процесів: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Чортків, 10 берез. 2020р.). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 82–86.
9. Roman Andrushkiv, Oleksandr Sylkin, Iryna Bosak, Viktoriia Homolska, Ihor Okhrimenko. Intensification of Management of Economic Security of the Enterprise in the Post-Pandemic Space. Postmodern Openings. Vol.11. No.4. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/index
10. Андрушків Р. Ю. Вдосконалення маркетингової діяльності підприємств хлібопекарської галузі. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: економічні науки. Випуск 3 (306), 2022. С. 148 – 156.
11. Roman Andrushkiv, Galyna Boikivska, Ganna Mokhonko, Roman Andrushkiv, Larysa Lytvynova, Olga Guk. Modern Technologies of Personnel Management in the Conditions of Digital Economy Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.2, February 2022. pages: 283–289. URL: <ahref=”http://ijcsns.org/07_book/html/202202/202202035.html”>http://ijcsns.org/07_book/html/202202/202202035.html
12. Андрушків Р. Ю. Маркетинг як основа збутової діяльності підприємств. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 67)» Збірник тез доповідей: випуск 67 (м. Тернопіль, 11-12 травня 2022 р.). Тернопіль, 2022. С. 62–65.
13. Андрушків Р. Ю. Специфіка використання маркетингової стратегії підприємств хлібопекарської галузі. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, Cambridge, May 20, 2022. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. Р. 46–48.
14. Андрушків Р. Ю. Сучасний стан маркетингової діяльності підприємств. Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти: монографія за ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ЗУНУ, 2022. С. 130–140.

Бугель Юлія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: y.buhel@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Rоло наукових інтересів: економіка, фінанси, банківська справа

У 2001 році закінчила Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства, за спеціальністю „Облік і аудит”.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління кредитним портфелем комерційного банку в ринкових умовах господарювання». Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» ДК № 054205, виданий за рішенням президії ВАК України від 08.07.2009 р. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи (12ДЦ № 030140 від 19 січня 2012 р.).
Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць за весь період науково-педагогічної діяльності -71, з них 62 – наукові публікації, у тому числі 34 статті опубліковано у провідних фахових виданнях та 9 навчально-методичного характеру.

Публікації:

 1. Сек’юритизація банківських активів як інструмент управління портфельним кредитним ризиком банку // Вісник Одеського національного університету. – наук. журнал. Том 21. Випуск 4 (46). Серія: Економіка. 2016. – С. 164-168.
 2. Проблеми розвитку банківської системи в Україні // Глобальні та національні проблеми економіки.– 2016 р.– Випуск 9.– Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua
 3. Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр./ за наук. ред. канд. екон. наук доц. Н.Є. Кульчицької.  – Чортків: ТНЕУ, 2016.  – С. 219-229.
 4. Напрями формування комплексної системи безпеки кредитного процесу  банківських установ / збірник наукових праць. – К.: КНЕУ. 2016. – С.
 5. Адаптація системи митного оподаткування України до світових стандартів / олект. моногр./ за наук. ред. канд.. екон. наук доц.. Н.Є. Кульчицької.  – Чортків: ТНЕУ, 2017.  – С. 159-169.
 6. Напрями оптимізації кредитного процесу банківських установ / Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск № 18. Серпень 2017 р. – Режим доступу до журн.: http://www.global-national.in.ua
 7. Митні платежі як основа фінансового механізму митного оподаткування / Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej «Economy. Zarzadzanie. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki» (30.03.2017- 31.03.2017) – Warszawa: Wydawca: – 2017. – s. 45-48.
 8. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі забезпечення економічної безпеки держави // V Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки». – . Луцьк, 2 грудня 2017 р.
 9. Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної політики України // Науково-виробничий журнал «Бізнес Навігатор», Випуск 4 (43)2017р.- С.86-92
 10. Розвиток митного пост аудиту як фактору модернізації митно-тарифного регулювання до міжнародних вимог // International scientific-practical conference integration of business structures: strategies and technologies, February 23, 2018. – Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. – P. 171-174
 11. Новітні складові митно-тарифної системи України у контексті балансу євроінтеграційних та національних інтересів // Розвиток економіки України: трансформації та іновації: моногр./ за наук. ред. канд.. екон. наук доц.. Н.Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2018.  – С. 152-162.
 12. Адаптація системи митного оподаткування України до світових стандартів // Науково-виробничий журнал «Бізнес Навігатор», Випуск 3 (46) 2018р.- С.88-92
 13. Напрями оптимізації митно-тарифного регулювання в контексті змін у регуляторній політиці держави // Вісник Одеського національного університету: наук. журнал. Том 24. Випуск 1 (74). Серія: Економіка. 2019. – С. 100-104.
 14. Сучасні орієнтири удосконалення митного контролю в Україні // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Economy. Management State and Law. #14 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ. Экономика. Менеджмент.Государство и право.) #14 27.02.2019- 28.02.201 London (Лондон) Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. London (Лондон) 27.02.2019 – 28.02.2019. Режим доступу до журн.:http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/86_02_02_s.pdf С. 33-36.
 15. Вдосконалення митного оподаткування та адміністрування митних платежів як елемент модернізації вітчизняної системи управління митною справою // Інноваційний розвиток економіки:глобальні тенденції та національні особливості: моногр./ за наук. ред. канд. екон. наук доц. Н.Є. Кульчицької.– Чортків: ТНЕУ, 2019. – С.103-112.
 16. Напрями трансформації державної митної справи як складової зовнішньоекономічної діяльності // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Випуск 43. – Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/.
 17. Методичні матеріали з курсу «Гроші та кредит» для для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» // Чортків: ТНЕУ, 2019. – 47 с.
 18. Орієнтири удосконалення визначення та коригування митної вартості товарів в Україні // Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2020. С. 22–32.
 19. Напрями удосконалення оцінки та контролю митної вартості // Регіональна економіка та управління. 2020. № 3. URL: http://siee.zp.ua/index.php/ua/
 20. Пріоритетні напрями удосконалення митної справи в Україні // Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали Міжнар. наук-практ. конф. ( м. Київ, 12 червня 2020 р.), 2019. С. 19-22.
 21. Управління ризиками в митній справі: сутність та теоретичні засади // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. № 4. URL: www.tech.vernadskyjournals.in.ua
 22. Вплив кризи на соціально-економічну систему в постпандемічному суспільстві // Постмодерністські відкриття, 12 (1), 2021. С.368-379. SSN: 2068-0236, e-ISSN: 2069-9387. DOI: https://doi.org/10.18662/po/12.1/266
 23. Економічний аналіз фіскальної ефективності митної політики України // «Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації»: моногр. / за ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ЗУНУ, 2021. С.177-187.
 24. Фіскальна функція митної політики як важлива складова забезпечення ефективності формування її механізму // Інфраструктура ринку. 2021. №53. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/53-2021
 25. Фіскальна ефективність митної політики України: сучасні тенденції та напрями трансформації // Реформування економіки: проблеми, перспективи, міжнародний досвід: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 27 лютого 2021 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2021. С.44-49.
 26. Фіскальні органи УРСР під час другої світової війни // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: матеріали наукової конференції (23 квітня 2021 р.) Киїів. С.9-12.
 27. Сутнісна характеристика фінансової грамотності як складової фінансової культури держави // Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції 18 лютого 2022 року м. Одеса.; ОНУ ім. Мечникова. Одеса: Бондаренко М. А., 2022. С. 14-17.
 28. Постпандемічний розвиток суспільства: економічні аспекти // Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ЗУНУ, 2022. С. 22–32.
 29. Підвищення рівня фінансової грамотності учнівської молоді // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Серія: «Економіка та управління в нафтовій та газовій промисловості»).№ 1(25) (2022). С. 146-152.
 30. Джерела фінансового забезпечення освітніх послуг в Україні // Економічний дискурс. 2022. №5URL: http://ed.pdatu.edu.ua/

Бутриновська Ульяна Петрівна

 Посада: викладач
 Науковий ступінь: магістр
 Вчене звання: 

 Контакти:
 Телефон: (03552) 2 13 97
 Кабінет: 213
 E-mail: ulia__90@ukr.net
 Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

 Коло наукових інтересів: групи самодопомоги
Освіта вища у 2014році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Соціальна педагогіка. Практична психологія». Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва та бізнесу з 2021 року.

Є автором 5 публікацій.

Публікації:
1. Бутриновська У.П. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П Драгоманова Серія 11.Соціальна робота .Соціальна педагогіка.-Випуск 23:Збірник наукових праць. –К.:В-цтво НПУ імені М.П Драгоманова, 2017.- 8-14с.
2. Бутриновська У.П. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П Драгоманова Серія 11.Соціальна робота. Соціальна педагогіка.-Випуск 24(Том 1):Збірник наукових праць. –К.:В-цтво НПУ імені М.П Драгоманова, 2017.- 20-27с.
3. Бутриновська У.П. Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної конференції, м. Київ, 1-2 грудня 2017р. –К.: Таврійський національний університет імені В.І Вернадського, 2017. – 214-217с.

Вербіцька Іннеса Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: i.verbitska@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: регулювання міжнародної торгівлі, співпраця України з міжнародними економічними організаціями, міжнародний менеджмент.

У 1997 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію економіста. У 1998 році закінчила освітньо-професійну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю “Міжнародна економіка” і отримала диплом магістра з міжнародної економіки. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського державного економічного університету (ДК №000404).
23 вересня 2014 року рішенням Атестаційної колегії міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи ( 12 ДЦ №040007).
Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 74, з них 54 – наукових публікацій, в тому числі після захисту дисертації 56 наукових та навчально-методичних праць.

Опублікувала 35 наукових праць, в тому числі 20 публікацій у провідних фахових виданнях України.

Публікації:

 1. Державна політика України в інвестиційній сфері: концептуальні та прагматичні аспекти – Економіка та суспільство. – 2018. – № – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу : http: // economyandsociety.in.ua./issue-16-2018
 2. Інвестиційна привабливість України: проблеми та перспективи – Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – № 22. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу : http: // global-national.in.ua./issue-22-2018
 3. Реформування системи державного пенсійного страхування: вітчизняні реалії та міжнародний досвід – Інфраструктура ринку. – 2019. – № 29. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу : http: // market-inf.od.ua./issue-29-2019
 4. Міжнародні податкові відносини у сфері уникнення подвійного оподаткування: проблеми та перспективи – Інфраструктура ринку. – 2019. – № 36. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу : http: // market-inf.od.ua./issue-36-2019
 5. Стратегічні вектори розвитку митного простору України в глобальному середовищі – Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості».  – 2020. – № 1 (21). С. 27-34
 6. Стан просторової асиметрії митного простору в Україні – Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості».  – 2020. – № 2 (22). С. 119-128
 7. Форсайт-проект як ефективний метод економічного розвитку регіону – Монографія SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #16 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.#16) 29.04.2019-30.04.2019 Barcelona (Испания)с. 32-35
 8. Зміст та ознаки митних деліктів в Україні – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». №44. URL :http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/vestnik-econom.mgu.od.ua_ukr.pdf
 9. Analytical evaluation of the results of customs payment proceedings in the context of the formation of the budget revenue – Science, research, development # 23. Economy. Management. State and law. 29.11.2019-30.11.2019 Rotterdam.
 10. Implementation of  foreign  experience  of  financing general secondary education – Science, research, development #35 (Віalystok, 27–30 novemb. 2020 r.). Віalystok, 2020. Str. 27–30
 11. Впровадження зарубіжного досвіду фінансування загальної середньої освіти – Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2020. №4. – С. 97–103
 12. Стан просторової асиметрії митного простору в Україні – Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія : «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2020. №2 (22). С. 173–180
 13. Наукові підходи до визначення економічного змісту поняття «бюджетний менеджмент» – Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матер. IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Полтава, 31 берез. 2021 р.) : у 2-х ч. Полтава, 2021. Ч. 2. С. 168–171
 14. Корпоративне управління в банківському секторі України – Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Луцьк, 18 лют. 2021 р.). Луцьк, 2021. С. 94–96
 15. Бюджетний менеджмент у формуванні регіональної освіти – Наука в Південному регіоні України: здобутки та перспективи розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю Південного наукового центру НАН України і МОН України (м. Одеса, 16 квіт. 2021 р.). Одеса, 2021. С. 65–67
 16. Проблематика вдосконалення та ефективного управління фінансуванням освіти. – Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матер. IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених (м. Львів, 28–29 квіт. 2021 р.). Львів, 2021. С. 151–152
 17. Інструменти бюджетно-податкового регулювання економіки – Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2021. № 3-4. – С. 7–13
 18. Експорт України в умовах воєнного станупроблеми та шляхи вирішення – Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2021. № 1 – 2. – С. 7–14
 19. Проблемні аспекти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та прагматизм їхнього вирішення – Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти : моногр. / за  ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької.  Чортків: ЗУНУ, 2022.  С. 134-143.
 20. Видатки бюджетів на освітні послуги в Україні – Підприємництво та логістика в умовах сучасних викликів : матер. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Тернопіль, 26–28 трав. 2022 р.). Тернопіль, 2022. С.151-15

Галущак Валентина Володимирівна

зз

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: v.halushchak@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: нові тенденції, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

В 2001 році закінчила Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит”.
18 січня 2011 року відбувся захист кандидатської дисертації Галущак В.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему „Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі” (на прикладі Тернопільської області), науковий керівник д.е.н., професор Дудар Т.Г. Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 22.04.2011 р. (ДК № 067719).
Присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи 17 січня 2014 р. (12ДЦ № 037606).

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, з яких 43 статті опубліковано у провідних фахових виданнях, 18 мають навчально-методичний характер.

Публікації:

 1. Галущак В.В. До питання ефективного використання механізму страхового менеджменту. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 28-29 квітня 2017 р.). Львів: ЛЕФ, 2017. Ч. 2. С. 50-53.
 2. Галущак В.В. Ефективний механізм страхового менеджменту – успішна умова розвитку страхового бізнесу в Україні. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2017. С. 223 – 233.
 3. Галущак В.В. Особливості формування оптимальної інфраструктури фондового ринку України. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського.  Вип. № 17 . С. 618-622.
 4. Галущак В.В. До питання формування інфраструктури фондового ринку. Фінансово-економічні та соціальні фактори розвитку міжнародних економічних відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 16-17 червня 2017 р.). Дніпро, 2017. С.70 -73.
 5. Галущак В.В. Автоматизовані інформаційні системи в страховій діяльності:  колективна монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької.  Чортків: ТНЕУ, 2018. С.57-66.
 6. Галущак В.В. Інформаційні технології страхування – рушійна сила страховика у взаємодії із клієнтами. Регулювання банківської діяльності, бізнесу та підприємництва: національна та міжнародна практика: праці всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 10 березня 2018 р.). Одеса: ЦЕДР, 2018. С. 87-91.
 7. Галущак В.В Страхування життя в Україні: переваги та недоліки його розвитку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 29. Ч. 2. С. 87- 90.
 8. Галущак В.В. Автоматизована інформаційна система митниці – стратегічний напрям діяльності Державної фіскальної служби  України. Науково-виробничий журналу «Бізнес-навігатор». Херсон. 2018. Вип. 2-2 (45). С. 83-87.
 9. Галущак В.В. Розвиток інформаційних митних технологій – вдосконалення митних операцій та підвищення ефективності митного контролю. Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів: праці міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 травня 2018 р.). Київ, 2018. С.83-86.
 10. Галущак В.В. Особливості розвитку інформаційних технологій у біржовій справі. Перспективні напрями розвитку національної економіки в умовах змін ринкового середовища: проблеми та перспективи: праці всеукр. наук.-практ. конф (Одеса, 19 січня 2019 р.). Одеса: ЦЕДР, 2019. С. 96 – 99.
 11. Halushchak V. Customs policy of Ukraine is the basis for improving different complexes of social life. Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії: праці міжнар. наук.-практ. конф (Запоріжжя, 16 березня 2019 р.). Запоріжжя, 2019. С.77 – 80.
 12. Галущак В.В Особливості розвитку страхового маркетингу в Україні Вісник Одеського національного університету. Серія: «Економіка». 2019. Том 24. Вип. 1. С. 104-108.
 13. Галущак В.В Перспективи розвитку екологічного страхування в Україні. колективна: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2019. С. 112-123.
 14. Галущак В.В. Інновації як фактор підвищення ефективності страхової діяльності. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2019. Вип. 46. Ч. 2. С. 53- 58.
 15. Галущак В.В. Підприємливість як важлива психологічна характеристика особистості. Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізаційних процесів: праці всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (Чортків, 10 березня 2020 р.). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 73-76.
 16. Галущак В.В. Особливості страхування екологічного ризику в Україні. Науковий вісник УНУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 30. С. 36-40.
 17. Галущак В.В. Економічна психологія як основа економічної поведінки суб’єктів господарювання. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2020. С. 133-142.
 18. Halushchak V. Ecological insurance as an economic tool for environmental safety. Менеджмент, аудит та фінанси: стан, проблеми та науково-економічний розвиток: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 травня 2020 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2020. С.76-79.
 19. Галущак В.В. Основи успішної реалізації реінжинірингу страхової компанії. Бізнес-навігатор науково-виробничий журнал. 2020. Вип. 3 (59). Ч. 1. С. 125-131.
 20. Галущак В.В. Economic psychology as an important tool of economic theory. Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку / ГО «Інститут інноваційної освіти». Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2021. С. 75-78.
 21. Галущак В.В. Компетенції та компетентність в економіці, управлінні та міжкультурній комунікації. Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2021. С. 39 -51.
 22. Галущак В.В. Готовність до інноваційної діяльності – невід’ємний компонент професійно-педагогічної компетентності сучасного педагога. Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти (частина І): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 29-30 квітня 2021 року. Львів : Львівський науковий форум, 2021. C. 21-23.
 23. Halushchak V.V. The main aspects of business process reengineering of an insurance company. Науковий журнал «Економічні студії». Львів: Львівська економічна фундація. Вип. 4 (34). 2021. С.16-22.
 24. Галущак В.В. Деякі аспекти інноваційної діяльності сучасного педагога у ВНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 78. Т. 1. С. 167-171.
 25. Галущак В.В. Розвиток продуктивної творчої діяльності студентів вищих закладів освіти у процесі фахової підготовки. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Одеса : Видавничий дім «Гельветика»   Вип. 36. С. 172-177.
 26. Галущак В. В. Професійна комунікативна компетентність майбутніх економістів як предмет наукових досліджень. Матеріали VIII Всеукраїнської мультидисциплінарної конференції «Чорноморські наукові студії» 24 червня 2022 р. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2022.  С. 310-314.
 27. Halushchak V.V. On the development of productive interaction of participants in the educational process of higher educational institutions. Міжнародна наукова конференція «Роль психології та педагогіки в духовному розвитку сучасного суспільства». м. Рига (Латвійська Республіка 30-31 липня  2022 року). С. 41-45.
 28. Галущак В.В. Особливості розвитку та оптимізації професійних компетентностей соціального працівника в умовах пандемії. Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти: монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2022. С. 67-76.
 29. Halushchak V.V. Formation of professional competence of higher school students as an important condition for the functioning of the innovative educational system. Збірник наукових праць «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». № 83. 2022. С. 135-140.

Гончар Галина Петрівна

оо

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: h.honchar@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46
ORCID ID: 0000-0002-1484-1666
RESEARCHER ID: H-3446-2017

Коло наукових інтересів: менеджмент та страхування.

У 1996 році закінчила  Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію  економіста.
2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Організаційно-економічний механізм функціонування ринку праці в аграрному секторі” у спеціалізованій вченій раді Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету. Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» ДК № 064932, виданий 30.03.2011 р. за рішенням президії ВАК України. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи (12ДЦ № 040008.).
Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:

 1. Гончар Г.П. Розробка форсайт-проектів як інструмент сталого розвитку регіону в умовах сучасної економіки. монографія /за наук.  ред канд.екон.наук, доц. Н.Є. Кульчицької. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України.  Економічна думка.  2016.  С. 50-60.
 2. Гончар Г.П. Теоретичні основи структиризації ринку праці в аграрній сфері. Економіка і суспільство. 2016. №3. URL : http://economyandsociety.in.ua
 3. Гончар Г.П. Муніципальні фінанси як основа економічної незалежності муніципальних утворень Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Запоріжжя, 8-9 квітня 2016 р.).− Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х част. Запоріжжя : ГО “СІЕУ”, 2016. Ч.2. С. 18-20.
 4. Гончар Г.П. Протекціонізм чи фритредерство – вибір України. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: монографія /за наук.  ред канд.екон.наук, доц. Н.Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2017. С. 188-196.
 5. Гончар Г.П. Митно-тарифні та нетарифні інструменти регулювання зовнішньої торгівлі України. Аналіз сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни: Міжнар. наук.-практ. конференції, (м. Дніпро, 18-19 серпня 2017 р.). Наукова економічна організація “Перспектива”. 2017. С. 14-17.
 6. Гончар Г.П. Ризики у сфері зовнішньоекономічної діяльності Економіка і суспільство. 2017. №12. URL :http://economyandsociety.in.ua
 7. Гончар Г.П. Особливості та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі Фінансові та соціально-економічні системи в умовах нестабільності: синергійні ефекти: матеріали V Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів (м. Львів, 5 грудня 2017 року). Львів, 2018. С. 18-20.
 8. Гончар Г.П. Аналіз детермінант боргової політики України. Розвиток економіки України: трансформації та інновації : монографія /за наук.  ред канд.екон.наук, доц. Н.Є. Кульчицької. Економічна думка. 2018. С. 7-17.
 9. Гончар Г.П. Особливості справляння та адміністрування єдиного соціального внеску в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 4 (15). URL : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/15-2018-ukr
 10. Гончар Г.П., Вербіцька І.І. Cтруктуризація ризиків сфері зовнішньоекономічної діяльності. Модернізація та суспільний розвиток національної економіки: теоретичні та практичні аспекти: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Одеса, 18 серпня 2018 р.). Центр економічних досліджень та розвитку. 2018. С. 5-8.
 11. Гончар Г.П., Вербіцька І.І. Форсайт-проект як ефективний метод економічного розвитку регіону. Монографія SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #16 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.#16) 29.04.2019-30.04.2019 Barcelona (Испания)с. 32-35
 12. Гончар Г.П. Теоретичні та прикладні аспекти фіскальних деліктів. Приазовський економічний вісник. 2019. №4 (15). URL : http//pev.kpu.zp.ua/vypusk-4-15
 13. Гончар Г.П. Механізм регулювання сільського ринку праці в умовах кризової економіки. Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізаційних процесів : Зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Чортків, 10 берез. 2020 р.). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 99-101.
 14. Гончар Г.П. Сутність та зміст митної деліктності у галузі митної справи України. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми. : монографія /за наук.  ред канд.екон.наук, доц. Н.Є. Кульчицької. Економічна думка. 2020. С. 170-181.
 15. Гончар Г.П. Особливості формування доходів місцевих бюджетів. Інфраструктура ринку. 2020. № 45 URL : http://www.market-infr.od.ua/uk/45-2020
 16. Гончар Г.П., Вербіцька І.І. Зміст та ознаки митних деліктів в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2020. №44. URL : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/vestnik-econom.mgu.od.ua_ukr.pdf
 17. Чорновол А. О., Шибіріна С.О, Гончар Г.П. Вплив пандемії на валютний ринок України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2021. №20(48). С.102-112.
 18. Гончар Г.П. Сучасна політика пенсійного реформування: зарубіжний досвід та українські реалії. Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації : моногр. / за ред. канд. екон. наук, доц.. Н.Є. Кульчицької. _ Чортків : ЗУНУ, 2021. С. 197-211.
 19. Дергач А.В., Дюгованець О.М., Гончар Г.П. Механізми управління діяльністю стартапів. Економіка та держава. 2021. № 8. URL: http://www.economy.in.ua
 20. Вербіцька І.І., Гончар Г.П. Експорт України в умовах воєнного стану: проблеми та шляхи вирішення. Економічний дискус. Вип. 1-2.2022. С 7-13.
 21. Гончар Г.П., Лобунець Т. В. Особливості інвестування бізнесу в умовах війни. Наукові перспективи. 2022. № 8 (26). С. 155-165.
 22. Трансформаційні зміни світової економіки в наслідок пандемії. Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти : моногр. /  за  ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької.  Чортків: ЗУНУ, 2022.  С. 144-154.

Гуменюк Оксана Геннадіївна

оо

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: o.humeniuk@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: митна політика держави, методологія наукових досліджень, фінансова система держави, менеджмент

Закінчила у 1998 році Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста економіста. У 2008 році закінчила факультет довузівської післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримала диплом спеціаліста з міжнародної економіки. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію. У 2012 році отримала вчене звання доцента.

Автор близько 45 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:
1. Гуменюк О.Г. Шляхи оптимізації процесів виходу вітчизняних банків на світовий фінансовий ринок / О.Г. Гуменюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці. – 2013. – №1. Економічні науки. – С. 259-265.
2. Гуменюк О.Г. Проблемні аспекти інтеграції України до світового фінансового середовища / О.Г. Гуменюк // Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Національна економіка: наукові підходи та освітні пріоритети». (Тернопіль–Чортків, 18 квітня 2013). – Тернопіль. – 2013. – С.166-168.
3. Гуменюк О.Г. До питання податкової політики банків / О.Г. Гуменюк // Економіка України в умовах сучасних трансформацій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Тернопіль-Чортків, 3 квітня 2014 р.).– Тернопіль. – 2014. – С.193-195.
4. Гуменюк О.Г. Щодо сутності фінансової системи держави / О.Г. Гуменюк // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 24-25 квітня 2014 р.). Умань. – 2014. – С.52-54.
5. Гуменюк О.Г. Щодо удосконалення системи митного регулювання в Україні / О.Г. Гуменюк // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 26-27 березня 2015 р.). Дніпропетровськ. – 2015. – С.46-48.
6. Гуменюк О.Г. Особливості формування податкової політики банків як суб’єкту ринку фінансових послуг / О.Г. Гуменюк // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань. – 2015. – С. 85-91.
7. Гуменюк . До питання про основні принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності/ О.Г. Гуменюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон. – 2016. – Вип.16. Частина 4. Економічні науки. – С. 113-117.

Гриців Тетяна Григорівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: t.hrytsiv@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46
ORCID ID: 0000-0002-6666-1106
RESEARCHER ID: EQH-3348-2022

Коло наукових інтересів: педагогіка, народна педагогіка, народознавство, етнополітика України.

Публікації:

1.Гриців Т. Г. (2016). Виховання ціннісного ставлення до Батьківщини засобами народної педагогіки як наукова проблема. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць.(Вип.20., Кн. 1), Київ,121-132.
2. Гриців Т.Г. (2017). Структура та функції ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді:збірник наукових праць. (Вип.21.,Кн.1),Київ,145-155.
3. Гриців Т.Г. (2017). Вікові особливості виховання ціннісного ставлення до Батьківщини засобами народної педагогіки у молодших школярів. Гірська школа Українських Карпат: нове фахове видання з педагогічних наук (№17), Івано- Франківськ, 91-95.
4. Гриців. Т. Г.(2018). Особливості виховання ціннісного ставлення до батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді:збірник наукових праць(Вип.22, Київ, 64-74
5. Гриців Т.Г. (2018). Використання засобів народної педагогіки у вихованні ціннісного ставлення до батьківщини у молодших школярів. Особистість у просторі виховних інновацій:матеріали Всеукраїнської наук-практ. конференції (19 жовтня 2018 р.), Івано-Франківськ. «НАІР»,82-87.
6.  Гриців. Т. Г. (2018). Діагностика вихованості ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки. Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України(Вип.6), Івано-Франківськ «НАІР», 79-84.
7.Гриців, Т. Г. (2019). Методика виховання ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки. Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Івано-Франківськ: НАІР, 24-25 жовтня 2019 р. 100-106.
8.Гриців Т. Г.(2021). Виховання ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки.(Дис.канд.пед.наук).
9. Гриців Т. Г (2022) Актуальні проблеми організації освітнього і виховного процесу у закладах освіти у повоєнний час. Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне, 28 квітня 2022 р. Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 26-29
10. Гриців Т. Г. Кульчицький Р.В. Духовний вектор соціально-культурної парадигми національної освіти. Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти:моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ЗУНУ, 102-115.

Довбуш Андрій Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: a.dovbush@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: управлінський облік, консолідація фінансової звітності, облік в галузях промисловості

У 2002 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Облік і аудит” та здобув кваліфікацію економіста. 27 лютого 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради 26.006.07 захистив кандидатську дисертацію на тему „Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області)” за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Вчене звання доцента отримав у 2011 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу складає 12 років.

Довбуш А.В. є автором більше 50 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:
1. Довбуш А.В. Методичні вказівки до вивчення курсу „Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами” для студентів ОС „магістр” спеціальності 071 „Облік і оподаткування” – Тернопіль: Венктор, 2016. – 32 с.
2. Довбуш А.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. – Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр. / за наук. ред канд. екон. наук, доц. Н.Є. Кульчицької, – Чортків: ТНЕУ, 2016. – С.277-285.
3. Довбуш А.В. Визначення фінансових результатів фермерських господарств. Збірник наукових праць. Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський, – 2016. – Вип. 24. – С.170-175.
4. Довбуш А.В. Сутність та призначення облікової політики підприємства. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. / за наук. ред канд. екон. наук, доц. Н.Є. Кульчицької, – Чортків: ТНЕУ, 2017. – С.214-223.
5. Довбуш А.В. Деякі аспекти автоматизації обліку основних засобів. Розвиток економіки України: трансформації та інновації : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2018. – С.191-200.
6. Довбуш А.В. Методи аналізу стану та ефективності використання основних засобів. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2019. – С.195-203.
7. Довбуш А.В. Необхідність удосконалення обліку земельних ресурсів. Перспективи розвитку фінансів, обліку, та психології в умовах глобалізацій них процесів: Зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Чортків, 10 берез. 2020). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 142-146.
8. Довбуш А.В. Сутність та поняття внутрішньогосподарського контролю. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми»: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2020. С.58-69.
9. Давидовська Г.І., Довбуш А.В. Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу. Науково-виробничий виробничий журнал „Інноваційна економіка”. № 5-6. 2020. С.162-167.
10. Довбуш А.В. Становлення стратегічного обліку. Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації: моногр. / за ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ЗУНУ, 2021. С.233-244.
11. Довбуш А.В. Уніфікація і гармонізація національних облікових процедур в контексті адаптації до міжнародних стандартів обліку і звітності. Економічний дискурс. 2021. № 3-4. С.112-137.
12. Пуцентейло П.Р., Довбуш А.В. Основні вектори розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки. Науково-виробничий виробничий журнал „Інноваційна економіка”. №3-4. 2021. С. 140-151.
13. Довбуш А.В. Методичні рекомендації з дисципліни „Управлінський облік” для студентів спеціальності 071„Облік і оподаткування”. Чортків.   38 с.
14. Довбуш А.В. Необхідність застосування та поняття внутрішньо-господарського контролю. Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти: моногр. / за ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є. Кульчицької. Чортків: ЗУНУ. 2022. С. 217-227.
15. Пуцентейло П.Р., Довбуш А.В. Сучасні технології бізнес-аналітики як інструмент для підвищення конкуренто-спроможності підприємства. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації.  Випуск 1-2. 2022.С. 62-75.
16. Довбуш А.В. Виникнення стратегічного обліку в сучасній обліковій системі. Науково-виробничий виробничий журнал „Інноваційна економіка”. №1 (90). 2022. С. 117-121.

Домбровська Наталія Романівна

тт

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: n.dombrovska@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46
ORCID ID: 0000-0003-1573-7833
RESEARCHER ID: G-6662-2017

Коло наукових інтересів: економіка, організація бухгалтерського обліку

Домбровська Наталія Романівна, 1971 року народження, освіта вища: в 1993 році закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”. Диплом КЖ №900289,  виданий 18 червня 1993 року.
З 1999 року працювала у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ на посаді викладача кафедри обліку і аудиту. У 2003 році переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту, а з 2008 року працює на посаді доцента цієї кафедри.  У 2011 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту, атестат доцента 12 ДЦ № 027809 (протокол № 2/95-Д від 14.04.2011р.).
Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Управлінський облік витрат виробництва” захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України у 2006 році. Диплом кандидата економічних наук ДК № 035978 від 14 вересня 2006 року.

Н.Р. Домбровська є автором більше 90 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:

  1. Домбровська Н. Р. Облікова політика доходів, витрат та фінансових результатів підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016 р. Випуск 9. URL:http: http://www.global-national.in.ua
  2. Домбровська Н. Р. Особливості оперативного контролю формування витрат виробництва в управлінні підприємств із заготівлі та переробки зерна. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016 р. Випуск 17. Ч.1.Херсон.  С. 138-141.
  3. Домбровська Н. Р. Організація обліку в системі управління дебіторською заборгованістю підприємства // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: моногр./ за наук. ред. канд.. екон. наук доц.. Н.Є. Кульчицької.  – Чортків: ТНЕУ, 2016.   С. 286-297.
  4. Домбровська Н. Р. Методика обліку відхилень витрат від нормативів: управлінський аспект // Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети розвитку / збірник наукових праць. Київ: КНЕУ, 2016. С.30-35.
  5. Домбровська Н. Р. Формування облікової політики підприємства щодо фінансових результатів підприємства // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2017. С. 223-233.
  6. Домбровська Н. Р. Економічна квінтесенція та класифікація оборотних активів підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017 р. Випуск 17. URL:http://global-national.in.ua/issue-17-2017
  7. Домбровська Н. Р. Проблеми нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку грошових коштів підприємства. Economy. Zarządzanie. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki. (30.03.2017 – 31.03.2017) – Czestochowa:   2017. – С. 48-49
  8. Домбровська Н. Р. Відображення витрат підприємства в системі фінансового, управлінського та податкового обліку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. 3 (14) URL:http: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/14-2018-ukr
  9. Домбровська Н. Р. Сутність витрат підприємства як обліково-економічної категорії. Науково-виробничий журнал «Бізнес Навігатор», Випуск 3 (46) 2018р. С. 133-136.
  10. Домбровська Н.Р. Класифікація витрат для потреб управління ними та діяльністю підприємства // International Scientific-Practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, February 23,2018. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. р.158-161
  11. Домбровська Н.Р. Організація внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості як ефективний інструмент управління підприємством // Розвиток економіки України: трансформації та інновації: моногр./ за наук. ред. канд. екон. наук доц. Н.Є. Кульчицької.– Чортків: ТНЕУ, 2018. С.200-209
  12. Домбровська Н.Р. Сутнісне визначення та трактування фінансової звітності як провідної економічної категорії. Науково-виробничий журнал «Бізнес Навігатор», Випуск 2 (51) 2019 р. С. 161-166.
  13. Домбровська Н.Р. Порівняльний аналіз класифікацій капітальних інвестицій. Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Економіка», Том 24. Випуск 1 (74) 2019.С.119-125
  14. Домбровська Н.Р. Особливості організації економічного аналізу капітальних інвестицій/ SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Economy. Management State and Law. #14 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ. Экономика. Менеджмент.Государство и право.) #14 27.02.2019- 28.02.201 London (Лондон) Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. London (Лондон) 27.02.2019 – 28.02.2019. URL:http:.:http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/86_02_02_s.pdf С. 9-11
  15. Домбровська Н.Р. Квінтесенція фінансових результатів як об’єкта бухгалтерського обліку // Інноваційний розвиток економіки:глобальні тенденції та національні особливості: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук доц. Н.Є. Кульчицької.  Чортків: ТНЕУ, 2019.   С.203-212
  16. Dombrovska N.R. The organization of current assets control at the enterprise. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #22 (НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗВИТИЕ.#22) 30.10.2019-31.10.2019 London (Лондон) URL:http://xn--1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/scientific_conference/94/94-2%20-%20s.pdf
  17. Dombrovska N.R. Problemaatic aspects of information disclosure in the notes to the financial statements // Materials of the international scientific-practical conference “Topical problems of accounting and audit in todeyˮ. Кiev: National aviation university, 2020. pp. 62-64
  18. Домбровська Н.Р. Правове забезпечення управління власним капіталом та його сутність в сучасних умовах: аналітичний огляд окремих аспектів // Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2020. С.247-258
  19. Домбровська Н.Р. Облік витрат виробництва за місцями їх виникнення та центрами відповідальності: управлінський аспект. Приазовський економічний вісник. 2020. Випуск 3 (20). URL:http: //pev.kpu.zp.ua/vypusk
  20. Домбровська Н.Р. Особливості методики оцінки відхилень витрат виробництва в системі управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Випуск 43. 2020. С.217-222
  21. Домбровська Н.Р. Напрями поліпшення облікового забезпечення управління формуванням і використанням фінансових результатів / Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Зб. наук. праць за матеріалами ІV Все-української наук. прак.конф.(30-31 03.2020 р.). Дніпро: НМетАУ, 2020. С.73-77
  22. Домбровська Н.Р. Вплив кризи на соціально-економічну систему в постпандемічному суспільстві. Постмодерністські відкриття, 12 (1), 2021. С.368-379. (Web of Science)
  23.   Домбровська Н.Р. Формування звіту про фінансові результати в рамках національного та зарубіжного досвіду: напрями гармонізації /  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль Чортків, 3 квітня 2014 р.  Чортків.  С.124-127.

  SSN: 2068-0236,  e-ISSN: 2069-9387 DOI: https://doi.org/10.18662/po/12.1/266
  24. Домбровська Н.Р. Особливості методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції підприємств по заготівлі та переробці зерна. Економіка та суспільство. 2021. Випуск № 28. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/508
  25. Домбровська Н.Р. Організація внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва зернопродукції //Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації: моногр. / за ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ЗУНУ, 2021. С.245-26
  26. Домбровська Н.Р., Сисоєва І. М. Основні аспекти нефінансової звітності в Україні. Ефективна економіка. Випуск 6. 2022. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/94
  27. Домбровська Н.Р. Внутрішній контроль фінансових результатів функціонування підприємства: особливості проведення // Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ЗУНУ, 2022. С. 239–249.

Карач Наталія Миронівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 215
E-mail: n.karach@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46
ORCID ID: 
RESEARCHER ID: 

Коло наукових інтересів: журналітика, філологія.

У 2014 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Філолог. Українська мова і література». У 2021 році захистила дисертацію на тему: «Жанрово-стильова своєрідність прози Ірини Вільде в контексті української літератури 30-60 років ХХ століття» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук (доктора філософії).
Карач Н. М. є автором більше 14 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:

 1. Карач Н. Поліфонізм прози Ірини Вільде у модерністському дискурсі доби. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: зб. наук. праць / за ред. д. ф. н. М. П. Ткачука. Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 46. С. 126-137.
 2. Карач Н. Жанровий діапазон новелістики Ірини Вільде початку ХХ століття. Гісторыя беларускай літаратуры: стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа); Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, 2017. С. 368-374.
 3. Карач Н. «Сестри Річинські» Ірини Вільде як роман-епопея. Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, праблемы (да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага); Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы; уклад. А. А. Манкевіч; навук. рэд. С. С. Лаўшук. Мінск: Беларуская навука, 2018. С. 376-380.
 4. Карач Н. Психопоетикальна система Ірини Вільде у повісті «Метелики на шпильках». Філологічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2019. Вип. 9. С. 90-98.
 5. Карач Н. Літературно-критична рецепція прози Ірини Вільде. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: зб. наук. праць / за ред. д. ф. н. М. П. Ткачука. Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 51. С. 51-64.
 6. Карач Н. Модерністский дискурс західноукраїнської прози початку ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: зб. наук. праць / за ред. д. ф. н. М. П. Ткачука. Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2020. Вип. 52. С. 46-56.
 7. Карач Н. Жанровий синтез у романі-епопеї «Сестри Річинські» Ірини Вільде. Молодий вчений: наук. журн. Херсон: Гельветика, 2020. №11(87) (листопад). С. 18-21.
 8. Карач Н. Жанрова структура роману «Повнолітні діти» Ірини Вільде. Science and society, patterns and trends of development. Abstracts of XVI International Scientific and Practical Conference. Vienna, 2021. P. 185-187.

Ковальчук Юлія Петрівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: y.kovalchuk@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46
ORCID ID: 0000-0003-1735-9901
RESEARCHER ID: N-9239-2017

Коло наукових інтересів: термінознавство, методика викладання іноземних мов

У 2005 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, вчитель французької мови.
Опублікувала 20 наукових праць.

Публікації:

 1. Legal Basis of Land Market Regulation in Modern Ukraine . Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 2. Р. 22-28
 2. Ковальчук Ю. П. Ділова іноземна мова як основа комунікативної компетенції студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Розвиток економіки України: трансформації та інновації : моногр. / за наук. Ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2018. C.
  115-125.
 3. Ковальчук Ю. П. Новітні види грошей: реалії їх використання, обліку та особливість оподаткування . Інноваційна економіка. 2018. № 3-4. С. 146-152.
 4. Ковальчук Ю. П. Загальні основи аудиту малоцінних активів . Інфраструктура ринку. 2019. №27.
 5. Kovalchuk Y, Semchyshyn L. App lication of a block system of linear algebra equations. Slovak international scientific journal, VOL. 1, №31, 2019 p. 46-50.
 6. Зигрій О, Ковальчук Ю, Кондрат Т. Правове регулювання права власності на лісові угіддя та об’єкти рослинного світу. Актуальні проблеми. Правознавства. Випуск 4. 2019, С. 167-174.
 7. Kovalchuk Y The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Навчально-методичний посібник. Чортків: ТНЕУ. 2016. 46 с.
 8. Kovalchuk Y. The English Tenses: довідник з граматики. Чортків: ТНЕУ. 2017. 32 с.
 9. Ковальчук Ю. П. Методичні вказівки до вивчення ділової англійської мови «Business English» для студентів економічних спеціальностей. Чортків: ТНЕУ. 2018. 30 с.
 10. Ковальчук Ю. П. Actual problems of science and practice. ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE (Стокгольм , 27-28 квітня 2020 р.).
 11. Ковальчук Ю. П. Особливості обліку і оподаткування візитних карток. Приазовський економічний вісник. 2021. № 4. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-25
 12. Ковальчук Ю. П. Зарубіжна практика застосування інструментів регулювання ЗЕД: можливості для України. Регіональна економіка та управління. 2021. № 2. С. 128–132. URL: http://siee.zp.ua/index.php/ua/
 13. Ковальчук Ю. П. Дерегуляція у сфері правового регулювання земельних відносин або нова «Земельна Конституція». Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль, Випуск 2 (26), 2021.
 14. Ковальчук Ю. П. Аналіз системи управління ризиками у напрямі її застосування в пунктах пропуску через митний кордон України. Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків : ЗУНУ, 2021. С.212-219
 15. Kovalchuk Y PROSPECTS FOR THE FUNCTIONING OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE. Sciences of Europe. 2022. No 90. Vol. 2. Р.6-10
 16. Kovalchuk Y USE OF ENGLISH TERMS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TRAINING ECONOMISTS. EDUCATION AND SCIENCE. 2022. Issue 1. Р. 33-37.
 17. Kovalchuk Y HARMONIZATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF PERSONALITY IN THE CONDITIONS OF MENTAL STRESS. 7 T H I N T E R N A T I O N A L E U RO P E A N C O N F E R E N C E O N S O C I A L S C I E N C E S (April 22-24, 2022 / Antalya, Türkiye with the paper entitled. Р 1007-1010
 18. Ковальчук Ю. П. Особливості навчання іноземної мови в умовах пандемії колективна монографія Постпандемічний розвиток суспільства:економічні, соціальні та психологічні аспекти: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків : ЗУНУ, 2022. – С.88-95

 Костишин Наталія Степанівна

ооПосада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: n.kostyshyn@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів:облік, аналіз та аудит фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій.

У 2002 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, економічний факультет за спеціальністю „Облік і аудит”, а у 2007 році – з відзнакою Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТДЕУ за спеціальністю „Облік і аудит” і здобула ступінь магістра.
16.09.2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: „Обліково-аналітичне забезпечення виробничої діяльності підприємств тютюнової промисловості”. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.12.2011 року їй присуджено наукову ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін (рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 р.).
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2002 року.
Періодично виконує обов’язки старшого наукового співробітника в науково-дослідному інституті інноваційного розвитку та державотворення з тем: „Формування облікової політики підприємств України в контексті міжнародних стандартів”, „Основні тенденції виробництва, переробки соняшнику та оцінка рівня його ефективності на ПАП „Фортуна” Чортківського району” (2013 рік), „Оптимізація витрат будівництва ресурсозберігаючих споруд в напрямку збереження екосистемˮ (2017рік).
За високий професіоналізм та вагомий особистий внесок в розвиток освіти й науки Костишин Н.С. отримала подяку від Комітету Верховної ради України VIII скликання з питань науки і освіти.

Є автором 104 публікацій, з них 82 наукових та 22 навчально-методичного характеру, у тому числі 29 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, статті у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus.
Публікації:

 1. Костишин Н. С. Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції за методом неповних витрат/ Н. С.Костишин // Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети розвитку // Збірник наукових праць. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 51-55.
 2. Костишин Н. С. Значення готової продукції та особливості організації її обліку на м’ясопереробних підприємствах/ Н. С.Костишин  //Економіка та суспільство. – 2017. – № 11. – С.515-522
 3. Костишин Н. С. Взаємозв’язок природного капіталу та біологічних активів у лісовому господарстві: еколого-обліковий аспект / Н. С. Костишин, Т. А. Яковець // International Scientific Conference Modern Economic Research: Cooperation, Banking, Public Administration in a Decentralized Environment: Conference Proceedings, September 26th, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – P. 107-110
 4. Костишин Н. С. Діагностика системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва : [Колективна монографія] / Н. С. Костишин // Розвиток економіки України: трансформації та інновації : моногр./ за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької – Чортків : ТНЕУ. – 256 с. – 2018. – С.210-219
 5. Костишин Н. С. Сучасний стан державного фінансового контролю та шляхи підвищення ефективного його розвитку/ Н. С. Костишин // Проблеми системного підходу в економіці. – К. : Національний авіаційний університет, 2018. – Випуск 4 (66). – С.48-62
 6. Костишин Н. С. Вплив технологічних особливостей на формування витрат із розроблення та будівництва малих гідроелектростанцій / Н. С. Костишин // Вісник Одеського національного університету. – 2018. – Т.23. – Вип. 3(68). – С.101-105.
 7. Костишин Н. С. Національні особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів лісового господарства/ Н. С. Костишин // Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості : моногр. / за наук.ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2019. – С. 242-252.
 8. Костишин Н. С. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality / Н. С. Костишин Семчишин Л.М.,, Яковець Т.А // ауковий журнал Економічний часопис-ХХІ (Economic Annals-XXI). – 2018. –  № 170 (3-4). – P. 43-48. ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online). DOI: https://doi.org/10.21003/ea
 9. Костишин Н. С. Загальні основи аудиту малоцінних активів / Н. С. Костишин, Ю.П.Ковальчук // Інфраструктура ринку / Електронний науково-практичний журнал. – 2019. – Випуск 27. – С. 355 – 361.
 10. Kostyshyn N., Kovalchuk Y. AnalysisAnalysis of methods for determining passenger transport fatigue in urban mass transit analysis of dynamics of business tourism development. The 14 th International scientific and practical conference “Actual problems of science and practiceˮ (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677p. Рр. 85-88
 11. Костишин Н.С. Особливості обліку і оподаткування руху візитних карток / Н. С. Костишин, Ю.П.Ковальчук // Приазовський економічний вісник. 2021. №4 (27). URL : http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-25
 12. Kostyshyn N. Features of analysis of income from operating activities of agricultural enterprises. Abstracts of X International scientific-practical online conference «Current problems and trends in the development of accounting and audit». Editorial board Oleg Kratt, Nina Ovsiuk [and other], Kyiv, 2021, National Aviation University. K.: NAU, 2021. 133 p.Р.102-103
 13. Костишин Н.С. Оптимізація податкового навантаження в частині вибору систем оподаткування. Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації: моногр. / за наук.ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ЗУНУ, 2021. 292с. С.260-271
 14. Костишин Н.С., Яковець Т.А. Обліково-податкова система в умовах воєнного стану: як діяти та, які наслідки. Вісник економіки. 2022. № 2(104). С.99-11. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.02.099

Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна

оо

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: o.pavelchak@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0001-7783-4570
RESEARCHER ID: H-4120-2017

Коло наукових інтересів: cучасні інформаційні технології

В 1996р. закінчила Тернопільський приладобудівний інститут ім. І.Пулюя. За спеціальністю обладнання харчових виробництв.
Тема дисертації: «Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів очисників коренеплодів». Спеціальність 05.05.11 – Сільськогосподарські машини.

Науково-методичних праць: понад 52.

Публікації:

1. Павелчак-Данилюк О.Б. Автоматизація облікової роботи на підприємствах / О.Б. Павелчак-Данилюк. Колективна монографія. Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності. Чортків ТНЕУ – 2017р. С 112-122.
2. Павелчак-Данилюк О.Б. Інформаційні технології в обліку / О.Б.Павелчак-Данилюк : Матеріали VМіжнародної науково-методичної конференції. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» 18-19 травня 2017 р.
3. Павелчак-Данилюк О.Б. Дистанційне навчання в освітньому просторі за допомогою інформаційних технологій / О.Б. Павелчак-Данилюк: Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. Східноєвропейський національний університет ім.. Л.Українки. м.Луцьк № 6 2019р.
4. Павелчак-Данилюк О.Б. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.Б. Павелчак-Данилюк: Матеріали VІ міжнародної науково-методичної конференції 18-19 квітня 2019 р. м.Чернівці.
5. Павелчак-Данилюк О.Б. Основи дистанційного навчання в освітньому просторі за допомогою інформаційних технологій / О.Б. Павелчак-Данилюк: VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «математика. Інформаційні технології. Освіта», 2-4 червня 2019 р. м. Луцьк.
6. Павелчак-Данилюк О.Б. Застосуваня схеми обчислень для узагальненої динамічної моделі Леонтьєва / О.Б. Павелчак-Данилюк: ІІ Всеукраїнська Науково-практична інтернет-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: Виклики сучасності» Вінниця 15-31 травня 2019р.
7. Павелчак-Данилюк О.Б. Основні проблеми становлення інформаційного суспільства Колективна монографія: «Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості» 2019р.
8. Павелчак-Данилюк О.Б. Застосування математичного моделювання в економічному аналізі/ Семчишин Л. Павелчак-Данилюк О.Б./ Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи: збірник матеріалів Національної науково-практичної конференції; Тернопіль, 2019р. С. 187-190.
9. Павелчак-Данилюк О.Б. Новітні технології в системі управління навчанням/ Інноваційні процеси в науці та освіті:
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (23 жовтня 2019 року) Бердянськ 2019., С. 66-69.
10. Павелчак-Данилюк О.Б. Використання сучасних новітніх інформаційних технологій в освіті: Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, м. Дніпро, НМетАУ, 2020. – С 63-68.
11. Павелчак-Данилюк О.Б. Використання сучасних мультимедійних технологій в освіті: колективна монографія // Модернізація економіки україни: основні тенденції та проблеми. Чортків ТНЕУ. – 2020р. С 114-124.
12. Павелчак-Данилюк О. Б. Становлення комп’ютерного інформаційного суспільства в освіті: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізаційних процесів», Чортків ТНЕУ 2020. С 64-67.
13. Павелчак-Данилюк О. Б. Сучасні програмні продукти для автоматизації бухгалтерського обліку: Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. Луцьк, 2021. №8   С. 59–67.
14. Павелчак-Данилюк О. Б. Основні приорітети застосування сучасних інформаційних технологій при вивченні математичних дисциплін/ Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей . Суми, 2021. С. 326-333.
15.Павелчак-Данилюк О. Б. Прикладні аспекти застосування математичного моделювання в економіці/ Л. Семчишин О.Б.Павелчак-Данилюк / Вісник наукових ідей молоді: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів., Вінниця, 2021. С. 23-27.
16. Павелчак-Данилюк О. Б.Програмні засоби навчального призначення та мультимедійні технології – невід’ємна складова дистанційного навчання: колективна монографія/ Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації. Чортків: ЗУНУ, 2021. С. 121-133.
17. Павелчак-Данилюк О. Б. Використання програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації», 9 квітня 2021 року, Бердянськ 2021. С. 25-28.
18. Павелчак-Данилюк О. Б. Використання інформаційних технологій для автоматизації бухгалтерського обліку: Математика. Інформаційні технології. Освіта. Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 4-6 червня  2021 року. Луцьк 2021.  С. 46-48
19. Павелчак-Данилюк О. Б. Інформаційно-комунікаційні технології в Освітньому середовищі: Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. Луцьк, 2022. №9    С. 67–74.
20. Павелчак-Данилюк О. Б. Схеми обчислень для узагальненої динамічної моделі Леонтьєва/ Л. Семчишин О.Б.Павелчак-Данилюк / Actual priorities of modern science, education and practice. Proceedings of the ХХI International Scientific and Practical Conference Paris, France May 31 – 03 June, 2022 С. 692-697.
21. Павелчак-Данилюк О. Б. Формування цифрової та медіаграмотності в умовах пандемії: колективна монографія/ Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти. Чортків: ЗУНУ. 2022. С. 25-35.
22. Павелчак-Данилюк О. Б. Інформаційно-комунікаційн технології в освіті: Математика. Інформаційні технології. Освіта. Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції , 3-5 червня  2022 року. Луцьк 2022.  С. 150-152.
23. Павелчак-Данилюк О. Б. Мультимедійні технології – невід’ємна складова дистанційного навчання: Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення. Міжнародна наукова інтернет-конференція  (випуск 66) 6-7 квітня 2022 р. Тернопіль 2022. С. 33-35.

Поляк – Свергун Мар’яна Миколаївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail:
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: нові тенденції, проблеми розвитку митної політики України

Освіта вища. У 2013 році закінчила Буковинський державний фінансово — економічний університет за спеціальністю “Фінанси і кредит ” та здобула кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту. Працювала з 2013 року в Буковинському державному фінансово-економічному університеті до 2015 року. З листопада 2013 року до лютого 2016 року підвищувала свій науковий рівень у аспірантурі Класичного приватного університету. Працюю у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з грудня 2015 року.
Захистила дисертаційну роботу на тему: “Розвиток інвестиційно — фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні” за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті.

Публікації:

 1. Поляк — Свергун М.М. Соціально — інституціональні аспекти економічної трансформації. Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів стейкхолдерів в системі стійкого розвитку територій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 2021. С. 29-31.
 2. Поляк — Свергун М.М. THE CONCEPT OF SCIENTIFIC INFORMATION AND ITS ROLE IN SCIENTIFIC RESEARCH. MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #48 2021. С. 61-63
 3. Поляк-Свергун М.М. Проблематика формування та здійснення фіскальної політики. Збірник наукових матеріалів LXXІX міжнародної науково-практичної – інтернет конференції «Актуальні питання розвитку науки та техніки» 2022. С. 129-131.
 4. Поляк- Свергун М.М. Сучасний бізнес: управління та оподаткування. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінский аспекти: матеріали IV міжнародної науково-практичної – інтернет конференції 2022. С. 135-137 .
 5. Поляк- Свергун М. М. Правове регулювання місцевих податків в Україні. “Світ наукових досліджень. Випуск 7”: матеріали міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки. 2022. С 35-37.
 6. Поляк-Свергун М.М. Особливості оподаткування у період воєнного стану на території України. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 14-15 (Травень, 2022) : за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», що проводилася 27 травня 2022 року ГО «Європейська наукова платформа» та ТОВ «International Centre Corporative Management» 2022. С. 114-118.
 7. Поляк — Свергун М.М. Бюджет держави, його місце і роль в перерозподільчих відносинах у суспільстві. Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 2022. С. 105-112.
 8. Поляк- Свергун М.М. Особливості сплати банками непрямих податків. Current issues of science, prospects and challenges: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), June 10, 2022. Sydney, Australia: European Scientific Platform. С. 47-50.

Семчишин Ліда Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: l.semchyshyn@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: математичне моделювання та обчислювальні методи

У 1998 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю “Математика і основи інформатики” і присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчитель математики і основ інформатики. У 2005 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика” і присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.
Тема дисертації: «Алгоритми комп’ютерної алгебри для розв’язання матричних рівнянь». Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Науково-методичних праць: 50

Публікації:

 1. Семчишин Л.М. До числових методів розв’язання розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь / Л.М. Семчишин // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції, 18-19 травня 2017 року, Чернівці, 2017. – С. 134-135.
 2. Семчишин Л.М. Використання методу відсічених систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MatLab / Л.М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський,  –  Випуск 15. – С. 185-189.
 3. Семчишин Л.М. Застосування динамічних міжгалузевих моделей/ Л.М. Семчишин, А.М. Алілуйко, Є.О. Марценюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. –  Кам’янець-Подільський,  –  Випуск 16. – С. 151-157.
 4. Семчишин Л.М. Методи розв’язання погано обумовлених систем в моделях В. Леонтьєва / Л.М. Семчишин // Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. – Луцьк, 2018. –   №5  –  С. 124–132.
 5. Семчишин Л.М. Застосування розріджених числових систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MatLab / Л.М. Семчишин// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. –  Кам’янець-Подільський,  –  Випуск 17. – С. 117-132.
 6. Семчишин Л.М. Оптимізаційне застосування узагальнених динамічних міжгалузевих моделей / Л.М. Семчишин // Збірник статей науково-інформаційного центру «Знання» за матеріалами XXXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток науки в XXI столітті» – 1 частина. – Харків, 2018 – С. 62-72.
 7. Семчишин Л.М. Нелінійні оптимізаційні моделі в економічних дослідженнях Розвиток економіки України: трансформації та інновації.  Колективна монографія.  –    Чортків: ТНЕУ, 2018.– С. 88–96.
 8. Семчишин Л.М. До розв’язання погано обумовлених систем в моделях В. Леонтьєва / Л.М. Семчишин // Математика. Інформаційні технології. Освіта. Тези доповідей  VІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 3-5 червня  2018 року, Луцьк-Світязь, 2018. – С. 38-39.
 9. Семчишин Л.М. До застосування розріджених числових систем лінійних алгебраїчних рівнянь / Л.М. Семчишин // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Тези доповідей 8 – ї  Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100 – річчю Національної академії наук України та 100-річчю  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка   28-29 березня 2018 року, Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 70-72.
 10. Lida Semchyshyn Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality / Lida Semchyshyn, Natalia Kostyshyn, Tatiana Yakovets// Economic Annals-ХХ- 2018. – 3-4 (170). – P. 43-48.
 11. Семчишин Л.М. Застосування схеми обчислень для узагальненої динамічної моделі Леонтьєва /Л.М. Семчишин// ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» 15-16 травня 2019 року, Вінниця, 2019 . – С. 64-68
 12. Семчишин Л.М. Розв’язування погано обумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва / Л.М. Семчишин // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції, 18-19 квітня 2019 року, Чернівці, 2019. – С. 141.
 13. Семчишин Л.М. Використання сучасних інформаційних технологій в економічному вузі / Л.М. Семчишин // ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології  розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти., 23 травня 2019 року, Суми, 2019.
 14. Семчишин Л.М. Застосування динамічної моделі / Л.М. Семчишин // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25-26 квітня 2019 року, Бердянськ, 2019.
 15. Семчишин Л.М. До узагальнення динамічної міжгалузевої моделі / Л.М. Семчишин// Математика. Інформаційні технології. Освіта. Тези доповідей  VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 2-4 червня  2019 року, Луцьк-Світязь, 2019. – С. 34-35.
 16. Семчишин Л.М. Узагальнення динамічної міжгалузевої моделі Леонтьєва / Л.М. Семчишин// Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. –  Луцьк, 2019. –   №6  –  С. 94–101.
 17. Семчишин Л.М. Узагальнення оптимізаційної моделі в економічних дослідженнях / Л.М. Семчишин// Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості. Колективна монографія. – Чортків: ТНЕУ, 2019.– С. 54–63.
 18. Семчишин Л.М. Розв’язання блочної системи з числовими елементами в середовищі MatLab / Л.М. Семчишин, О.Б.Павелчак-Данилюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський, –  Випуск 17. – С. 117-132.
 19. Семчишин Л.М. Застосування математичного моделювання в економічному аналізі / Л.М. Семчишин, О.Б.Павелчак-Данилюк // Збірник матеріалів Національної науково-практичної конференції «Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренли та перспективи», 7 листопада 2019 року, Тернопіль, 2019. – С. 187-189.
 20. Semchyshyn L Application of a block system of linear algebraic equations / Semchyshyn, Y. Kovalchuk// Slovak international scientific journal. – 2019. – №34, vol. 1. – P. 46-50.
 21. Семчишин Л.М. Використання сучасних новітніх інформаційних технологій в освіті / Л.М. Семчишин, О.Б.Павелчак-Данилюк // Економічна кібернетика: дослідження, розробка і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської   інтернет -конференції, м. Дніпро, 2-3 березня 2020 р. – Дніпро: НМетАУ,    – С. 63-67.
 22. Семчишин Л.М. Застосування економіко-математичних досліджень /Л.М. Семчишин// Стратегії розвитку сучасної освіти і науки. Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції , 28 лютого 2020 року, Бердянськ, 2020. – С. 98-100.
 23. Семчишин Л.М. Математичне моделювання у методології аналізу економічних досліджень/ L. Semchyshyn// Con gli atti della conferenza scientifica e pratica internazionale «Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerche scientifici», 13 marzo, 2020. – Tomo 1, Roma, Italia – P. 90-93.
 24. Семчишин Л.М. Узагальнення методу відсічених систем в середовищі MatLab /Л.М. Семчишин, О.Б.Павелчак-Данилюк// Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. – Луцьк, 2020. – №7  –  С. 60–70.
 25. Семчишин Л.М. Тестування алгоритму розв’язання деяких типів розріджених числових систем лінійних алгебраїчних рівнянь /Л.М. Семчишин, О.Б.Павелчак-Данилюк// Математика. Інформаційні технології. Освіта. Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції , 1-3 червня  2020 року, Луцьк-Світязь, 2020. – С. 94-97.
 26. Семчишин Л.М. Застосування математичних молелей в економічних дослідженнях /Л.М. Семчишин// Модернізація економіки України: основні тенленції та проблеми. Колективна монографія. – Чортків: ТНЕУ, 2020.– С. 123–132.
 27. Семчишин Л.М. Використання математичного моделювання в економічних дослідженнях /Л.М. Семчишин// Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації. Колективна монографія. – Чортків: ЗУНУ, 2021.– С. 133–144.
 28. Семчишин Л.М. Прикладні аспекти застосування математичного моделювання в економіці /Л.М. Семчишин, О.Б. Павелчак-Данилюк// Вісник наукових ідей молоді. Статті та тези доповідей учасників Міжнародної наукової практичної конференції , м. Вінниця, 24-25 березня 2021 р., Вінниця, 2021 – С.23-27.
 29. Семчишин Л.М. Основні приорітети застосування сучасних інформаційних технологій при вивченні математичних дисциплін /Л.М. Семчишин, О.Б. Павелчак-Данилюк// Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: збірник наукових статей – Суми, 2021. – С.326-333.
 30. Семчишин Л.М. Застосування математичних методів в економіці /Л.М. Семчишин, О.Б. Павелчак-Данилюк// Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. – Луцьк, 2021. – №8  –  С. 91–99.
 31. Семчишин Л.М. Про застосування задач математичного програмування в економіко-математичних дослідженнях /Л.М. Семчишин// Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали VІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 15-16 квітня 2021 року, Чернівці, 2021. – С. 63-64.
 32. Семчишин Л.М. Застосування кліткових алгоритмів для розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MATLAB/Л.М. Семчишин// Збірник статей Математика. Інформаційні технології. Освіта. – Луцьк, 2022. – №9  –  С. 86–93.
 33. Семчишин Л.М. Використання математичного моделювання в умовах пандемії /Л.М. Семчишин// Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти. Колективна монографія. – Чортків: ЗУНУ. 2022. – С. 36-45.
 34. Семчишин Л.М. Схеми обчислень до узагальненої динамічної моделі Леонтьєва /Л.М. Семчишин, О.Б. Павелчак-Данилюк// Actual priorities of modern science, education and practice. Proceedings of the ХХI International Scientific and Practical Conference Paris, France May 31 – 03 June, 2022.– P.692-696.

Чекаловська Галина Збиславівна

оо

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: h.chekalovska@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0002-1201-574X
RESEARCHER ID: G-4845-2017

Коло наукових інтересів: економіка знань, розвиток вищої освіти

У 2000 році закінчила Тернопільський  державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання та практична психологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога. У 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему ” Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку «нової економіки ” у спеціалізованій вченій раді К 76.051.12 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ДК №038361).
Опублікувала 50 наукових праць.

Публікації:
1. Чекаловська Г.З. Аналіз якості освітніх послуг у системі стимулювання розвитку «нової економіки» / Г.З. Чекаловська// Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2016. – С. 139-150.
2. Чекаловська Г.З. Інтеграція ринкових критеріїв оцінки якості квазі-суспільних благ у систему забезпечення якості освітніх послуг / Г.З. Чекаловська // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків : ТНЕУ, 2017. – С. 147-159.
3. Чекаловська Г.З. «Нова економіка»: дефініція поняття в історичному контексті / Г.З. Чекаловська// Інфраструктура ринку. – 2018. – №19. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/ uk/19-2018/ 7. Чекаловська Г. З. Аутсорсинг як елемент підвищення конкурентоспро-можності закладів вищої освіти в Україні/ Г.З. Чекаловська// Розвиток економіки України: трансформації та інновації : моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2018. – C. 125-131.
4. Чекаловська Г. З. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспро-можності закладу вищої освіти / Г.З. Чекаловська//Причорноморські економічні студії. – 2018. – Випуск 32. – Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/
5. Чекаловська Г.З. Шляхи удосконалення системи фінансування вищої освітив Україні / Г.З. Чекаловська// Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості/ за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2019. – C. 184-195.
6. Чекаловська Г.З. Напрями трансформації державної митної справи як складника зовнішньоекономічної діяльності / Ю.В. Бугель, Г. З. Чекаловська // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Випуск 43. – С. 18-29.
7. Чекаловська Г. З. Сучасні тенденції розвитку Blockhain -технологій в Україні та світіі / Г.З. Чекаловська, А.І. Лось// Приазовський економічний вісник. – 2019. – Випуск 3. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/
8. Чекаловська Г. З. Основні види аутсорсингу та їх застосування в управлінні закладом вищої освіти // Регіональна економіка та управління. 2020. № 2. С. 150-155– Режим доступу: http://siee.zp.ua/index.php/ua/
9. Бугель Ю. В. Чекаловська Г. Управління ризиками в митній справі: сутність та теоретичні засади // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. № 4. С. 109-119.
10. Чекаловська Г. З. Зарубіжна практика застосування інструментів регулювання ЗЕД: можливості для України. Регіональна економіка та управління. 2021.  № 4.  С. 105-109.  URL: http://siee.zp.ua/index.php/ua/
11. Чекаловська Г. З. Навчальний процес в закладах вищої освіти в умовах пандемії. Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації:монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків : ЗУНУ, 2021. – С.155-165
12. Chekalovska. H., Nоvak O., Cherednyk L. PEDAGOGICAL EXCELLENCE OF TEACHING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCIPLINES IN THE ERA OF DIGITALIZATIO . Pedagogy and Education Management Review (PEMR) Issue 4 (6), 2022. Р. 12-21
13. Чекаловська Г. З. Вплив пандемії на психічне здоров’я особистості. Постпандемічний розвиток суспільства:економічні, соціальні та психологічні аспекти: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків : ЗУНУ, 2022. – С.56-64
14. Chekalovska. H. HARMONIZATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF PERSONALITY IN THE CONDITIONS OF MENTAL STRESS. 7 T H I N T E R N A T I O N A L E U RO P E A N C O N F E R E N C E O N S O C I A L S C I E N C E S (April 22-24, 2022 / Antalya, Türkiye with the paper entitled. Р 1007-1010
15. Чекаловська Г. З. Практичні аспекти дослідження психологічного супроводу молодших школярів в умовах інклюзивного навчання. Перспективи та інновації. 2022.  № 8.  С. 85-96.

Чижишин Оксана Ігорівна

оо

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: o.chyzhyshyn@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: проблеми обліку, аналізу, аудиту та фінансово-інвестиційної політики суб’єктів господарювання, бізнес-планування та бюджетування, психологія управління, психологічний супровід дітей з інвалідністю.

У 1995 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, економічний факультет за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста. У 2006 році закінчила з відзнакою Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула рівень магістра Тернопільського державного економічного університету.
З листопада 2008 року до грудня 2012 року була здобувачем на кафедрі обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”. 23.05.2013р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю на 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
Присвоєно вчене звання доцента кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Західноукраїнського  національного університету у 2020 році.

Є автором 84 публікацій.

Публікації:
1. Чижишин О.І. Соціальний аспект бізнесу на рівні регіональної економіки /О.І.Чижишин // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. (January 29, 2016)- Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P.147-149.
2. Чижишин О.І. Значення і сутність соціальної відповідальності в умовах функціонування ринкової економіки /О.І.Чижишин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія „Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. – 2016. – №6 Ч.3. – С.127-130.
3. Чижишин О.І., Железняк Н.В. Оптимізація інвестування грошових потоків підприємства /О.І.Чижишин, Н.В.Железняк// Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського: Електронне наукове фахове видання „Глобальні та національні проблеми економіки” – 2016. – Електронна сторінка:http://global-national.in.ua.
4. Чижишин О.І. Формування відносин підприємців із представниками зовнішніх організацій як соціальна складова бізнесу /О.І.Чижишин // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України:[колективна монографія] – Чортків, 2016. ¬– Розділ 4. –С.330-339.
5. Чижишин О.І. Соціалізація бізнесу: диференційований підхід до оплати праці /О.І.Чижишин // Integration Scientific-Practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part II: Proceedings of the Conference. (February 24, 2017) – Tbilisi: Georgia, 2017. – P. 115-118.
6. Чижишин О.І. Фактори впливу на формування та ефективність грошових потоків підприємства / О.І.Чижишин // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій: Електронне наукове фахове видання „Інфраструктура ринку ” – 2017. – Електронна сторінка: http://www.market-infr.od.ua/uk/6-2017.
7. Чижишин О.І. Управлінські аспекти раціоналізації використання грошових ресурсів підприємства / О.І.Чижишин // Електронне наукове фахове видання „Глобальні та національні проблеми економіки” – 2017.− №17. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-17 -2017.
8. Чижишин О.І. Проблеми грошового регулювання економіки України та шляхи їх вирішення /О.І.Чижишин // Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: [колективна монографія] – Чортків, 2017. ¬– Розділ 1. –С.92-100.
9. Чижишин О.І. Системи збалансованих показників контролінгу з метою ефективного управління підприємством. / Електронне наукове фахове видання ДВНЗ „Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” Східна Європа: економіка, бізнес та управління ”. 2018. №3 (14).  Режим доступу до статті: http://www.easterneurope-emb.in.ua/14-2018-ukr
10. Чижишин О.І. Проблемні питання інноваційної діяльності в Україні: податковий аспект/          Електронне наукове фахове видання ТНЕУ „Інноваційна економіка” – 2018.− №18. – Режим доступу до статті: http://www.easterneurope-emb.in.ua/14-2018-ukr
11. Чижишин О.І. Інноваційні чинники структурної  перебудови економіки України/ Теоретичні  та практичні економіки України: моногр./ за нак. ред канд. екон. наук., доц. Н.Є.Кульчицької. Чортків: ТНЕУ,, 2018. Розділ 4. 420с.
12. Чижишин О.І. Результативність підприємства  як  наслідок збалансованості показників контролінгу/ Наукове фахове видання: Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».  Серія: «Економічні науки»    2019. №6(26).  С.15-21.https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-issues-ekonomika
13. Чижишин О.І. Ефективні методи фокусування грошових ресурсів в інвестування розвитку підприємств / Вісник Одеського національного університету.  Серія: Економіка.  2019.  Том 24. Випуск 3 (76) С.130-136. .//  www.visnyk-onu.od.ua
14. Чижишин О.І. Економічні та мотиваційні чинники низьких темпів розвитку трудових відносин в Україні / Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. 2020. №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-6033
15. Чижишин О.І. Синхронізація фінансових ресурсів підприємства: інвестиційний аспект  / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій: Електронне наукове фахове видання „Інфраструктура ринку”. 2020. № 43 . URL: http://www.market-infr.od.ua/43-2020.
16. Chyzhyshy O. Accountingofexchangeratedifferences on transactions with foreign currency loans  / Intrnational journal of Advanced Research in Engineering and Technology Volume 11, lssue 5, 1 May 2020, Pages 391-398.
17. Чижишин О.І.  Структурна оптимізація збутової діяльності агропромислових підприємств/Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Економічні науки”.Випуск 6(50) /2021 https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7356
18. Чижишин О.І. Структурні рішення бізнес-прoцесів у сільськoму гoспoдарстві з системами управління  SAPPRODUCTLIFECYCLEMANAGEMENT, SAPPLM / Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ЗУНУ, 2021. Розділ 1. С. 292 с.
19. Chyzhyshy O. EvolutionandCurrentStateofMoneyCirculationinUkraine and the World / Intrnational journal of Estudios de EeconomiaAhlicada Volume 39, lssue 5. 2021, 12 April/ Pages 391-398.
20. Чижишин О. Психологічні аспекти соціальної адаптації людей з інвалідністю в наслідок інтелектуальних порушень. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Економічні науки”. Випуск 8(127)/2022https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-8-8175
21. Чижишин О. Проблеми емоційного вигорання у батьків дітей з інвалідністю / Журнал  ” Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») Випуск № 9(14) 2022. С.688-696
22. Чижишин О.І. Психолого-педагогічний супровід інклюзивного навчання та виховання дітей з особливими потребами  / Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2022. Розділ 2. С.76-87.

Шмигель Ольга Євстахіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: o.shmyhel@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

Коло наукових інтересів: проблеми обліку податкових розрахунків в діяльності підприємств

У 1987 році закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію і отримала вищу освіту за спеціальністю “Бухгалтерський облік в сільському господарстві”. Після закінчення навчального закладу працювала на посаді головного бухгалтера підприємства, а з 2000 року – в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ. Захистила кандидатську дисертацію 20.03.2008 року на тему: „Економічна ефективність застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах” і рішенням ВАК України від 08.10.2008 року їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.
23 грудня 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 2/02-Д) Шмигель О. Є. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Шмигель О. Є. має 75 науково-методичних праці, з них 36 статтей у провідних фахових виданнях.

Публікації:

 1. Шмигель О.Є. Екологічний облік як інструмент управління природоохоронною діяльністю підприємства. Інноваційна економіка. № 5-6 [75]. С. 131-139 (фах.вид.).
 2. Облік та особливості механізму оподаткування доходів найманих працівників. Розвиток економіки України: трансфор-мації та інновації: моногр. / За наук. ред.  канд. екон. наук, доц.   Н. Є. Кульчицької.  Чортків : ТНЕУ, 2018. С. 229-244. (колективна монографія).
 3. Шмигель О.Є. Мале підприємництво в організаційній системі обліку та оподаткування / Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливостії: моногр. / За наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків : ТНЕУ, 2019. С. 232–242 (колективна монографія).
 4. Шмигель О.Є. Організація стратегічного управлінського обліку на підприємствах / Інноваційна економіка. № 3-4 [79]. С. 163-167.  Інноваційна економіка. 2019. № 3–4 [79]. С. 163-167 (вах.вид.)
 5. Шмигель О.Є. Особливості запровадження ведення управлінського обліку на підприємстві / Сталий розвиток економіки. 2019. № 2 [43]. С. 140-146 (фах.вид.)
 6. Шмигель О.Є. Управлінcький oблік на підприємcтві та йoгo особливості / Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет–конференції 14–15 травня 2020 р. Дніпро: ННІЕ, 2020. С. 97-100 (тези).
 7. Шмигель О.Є. Цифровий управлінський облік на підприємстві / Економічний дискурс. 2020. №2. С. 174-182. (фах.вид.)
 8. Шмигель О.Є. Управлінський облік та критерії його ефективності на підприємстві / Інноваційна економіка. – – № 3–4 [83]. – С. 182–187 (фах.вид.).
 9. Шмигель О.Є. Оподаткування та облік діяльності малого підприємництва / Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізацій них процесів: Зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., (м. Чортків, 10 берез. 2020 р.). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 58-61 (тези).
 10. Шмигель О.Є. Особливості загальної системи оподаткування діяльності малого підприємництва. Перспективи розвитку фінансів, обліку та психології в умовах глобалізаційних процесів: Зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Чортків, 10 берез. 2020 р.). Чортків, ТНЕУ, 2020. С. 58-61 (тези).
 11. Шмигель О.Є. Особливості розроблення облікової політики торговельних підприємств. Інноваційна економіка. № 3-4. 2021. С. 159-163 (фах.вид.).
 12. Шмигель О.Є. Особливості формування облікової політики підприємства в конкурентному середовищі. Економічний дискурс. 2021. №1- С. 66-73 (фах.вид.).
 13. Шмигель О.Є. Складові системи оподаткування та організації обліку – основні чинники підприємницької діяльності.  Конкурентоспроможність держави в умовах децентралізації: моногр. / за ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є. Кульчицької. Чортків: ЗУНУ, 2021. С. 272–283.  (колективна монографія).
 14. Шмигель О.Є. Особливості обліку й оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю. Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств: тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 13-14 травня 2021 р. Дніпро : ННІЕ, 2021. С. 76-78. (тези).
 15. Шмигель О.Є. Modeling ways of counteraction to external threats to corporate security of engineering enterprises in the context of COVID-19. Engineering, Vol. 12, No. 2, pp. 217-222. https://doi.org/10.18280/ijsse.120210. (фах.вид. SCOPUS)
 16. Шмигель О.Є. Система оподаткування та організація обліку в умовах воєнного стану. Постпандемічний розвиток суспільства: економічні, соціальні та психологічні аспекти : моногр. /  за  ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької.  Чортків: ЗУНУ, 2022.  С. 256-269
 17. Шмигель О.Є. Інноваційні та інформаційні технології в туризмі. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети.:  матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (24-25 червня. 2022 р., м. Житомир.  С. 131-134. (тези).

Юркевич Галина Йосафатівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: h.yurkevych@wunu.edu.ua

Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0001-8722-1364
RESEARCHER ID:U-3800-2017

Коло наукових інтересів: психологія управління

Юркевич Галина Йосафатівна, 1969 року народження, освіта вища.
В 1990 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я Галана за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання ». Диплом ЛВ № 420591, виданий 28 червня 1990 року.
У 1998 році закінчила Прикарпатський університет ім.В.Стефаника зі спеціальності «Психологія. Практична психологія в галузі освіти »Диплом ДСК ВР № 008641
З 1999 року працювала у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ на посаді викладача кафедри суспільних дисциплін.
З 2002 року працює на посаді доцента цієї кафедри. У 2002 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної та соціальної педагогіки, атестат доцента ДЦ № 005228 (протокол № 3/53-Д від 20.06.2002р.).
Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Психологічні детермінанти розвитку особистості менеджера» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту психологіі ім.Г.С.Костюка АПН України у 1999 році. Диплом кандидата психологічних наук ДК № 004014 від 2 липня 1999 року.

Юркевич Г.Й є автором більше 80 наукових та навчально-методичних праць.
 

Публікації:

 1. Юркевич Г.Й. Система управління освітою в ОТГ. Slovak international scientific journal. 2019. № 27. С.63-66.
 2. Юркевич Г.Й. Культура управління в контексті етнопсихології. Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особливості: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків, 2019. C. 79–91.
 3. Юркевич Г.Й. Характерологічні особливості керівника в історії психології. Slovak international scientific journal. 2020. № 38. С. 33-38
 4. Юркевич Г.Й. Основні складові позитивного іміджу організації. Модернізація економіки України: основні тенденції та проблеми: монографія / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. Чортків, 2020. С. 152–163.
 5. Cognitive Aspects in the Process of Human Capital Management in Conditions of Post-Pandemic Social Constructivism Postmodern Openings.ISSN: 2068-0236 | e-ISSN: 2069-9387 Covered in: Web of Sciences (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; IdeasRePeC; Econpapers; Socionet;  CEEOL;  Ulrich  ProQuest;  Cabell,  Journalseek;  Scipio;  Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories;  KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck2021, Volume 12, Issue 1, pages: 296 – 307 https://doi.org/10.18662/po/12.1/260ю. doi: 10.18662/po/12.1/26
 6. Юркевич Г.Й. Психологічне забезпечення професійної діяльності менеджерів. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки»No 2-3(Квітень, 2021): за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities», що проводилася 2квітня2021 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія).
 7. Юркевич Г.Й. Психологічні перспективи розвитку особистості управлінця. Znanstvena Misel №55/2021 (Vol.2) The journal is registered and published in Slovenia. ISSN 3124-1123.
 8. Юркевич Г.Й. Психосоціальні тенденції сучасного розвитку особистості менеджера. Конкуренто-спроможність держави в умовах децентралізації»: моногр. / за ред. канд. екон. наук, доц. Н. Є. Кульчицької. – Чортків: ЗУНУ, 2021. – 292 с

Яковець Тетяна Аркадіївна

о

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: t.yakovets@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46

ORCID ID: 0000-0003-3746-4821
RESEARCHER ID: G-6245-2017

Коло наукових інтересів: облік, аналіз, аудит, облік капіталу

Освіта вища, у 2007 році закінчила з відзнакою Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю “Облік і аудит в промисловості” та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту. Науково-педагогічний стаж у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету становить 8 років.
28.11.2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз капіталу підприємств лісового господарства». Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 14.02.2014 р. їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09. «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Є автором 60 науково-методичних праць, в тому числі 23 статей у провідних фахових та міжнародних виданнях.

 Публікації:

1. Сучасні концепції бухгалтерського обліку під впливом глобалізаційних процесів // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016.Klapeda: Baltija Publishing. P. – 260-263.
2. Яковець Т.А. Зарудна Н. Я., Кундеус О. М. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності : навч. посіб. Тернопіль : Крок, 2016. 284с.
3. Яковець Т.А. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства . Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 1. С. 24-25.
4. Яковець Т.А. Розробка моделі оптимізації витрат будівництва та експлуатації ресурсозберігаючих споруд х врахуванням факторів впливу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2018. Випуск 21, Ч.2. С. 143-146.
5. Яковець Т.А., Ковальчук Ю.П. Новітні види грошей: реалії їх використання, обліку та оподаткування. Інноваційна економіка. 2018. № 3- 4. С. 146-152.
6. KOSTYSHYN, Natalia; SEMCHYSHYN, Lida; YAKOVETS, Tatiana. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality. Economic Annals-XXI, 2018, 170.
7. YAKOVETS, Tatiana. FORMING THE ALGORITHM OF ANALYSIS OF REVERSAL MATERIAL RESOURCES:SPECIFICATION OF TASKS/Т.А. Яковець, Ю.П. Ковальчук/ ІІІ International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2019. Klapeda: Baltija Publishing. P. – 93-97.
8. Яковець, Т. А. “ОЦІНКА СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ БОРОТЬБИ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА КОНТРАБАНДОЮ: АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ.” ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ (2019): 197.
9. КУЛЬЧИЦЬКА, Надія, Людмила ДЕРМАНСЬКА, and Тетяна ЯКОВЕЦЬ. “ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОТГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ.” Світ фінансів 4 (61) (2020): 111-124.
10. Яковець, Т. А. Туризм в об’єднаних територіальних громадах як основа стратегії розвитку внутрішньої туристичної індустрії. Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича:„Соціальні та економічні вектори інноваційного розвитку бізнес-структур “ (2020): 81-82.
11. Яковець, Тетяна. “OPTIMIZATION OF THE TAX BURDEN OF THE ENTERPRISE: LEGISLATIVE PREREQUISITES IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN EXPERIENCE.” Економіка та суспільство31 (2021).
12. Тетяна Яковець, Костишин, Наталія,. “СТРЕСОСТІЙКІСТЬ КОЛЕТИВУ ПІД ЧАС ВІЙНИ: НАЛАШТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ.” Grail of Science14-15 (2022): 565-570.
13. ЯКОВЕЦЬ, Тетяна КОСТИШИН, Наталія;. Обліково-податкова система в умовах воєнного стану: як діяти та, які наслідки. Вісник Економіки, [S.l.], n. 2, p. 99-110, july 2022. ISSN 2786-4545. Доступно за адресою: <http://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/1365>

Ставнича Уляна Володимирівна

Посада: старший лаборант кафедри

Контакти:
Телефон: (03552) 2 13 97
Кабінет: 213
E-mail: u.stavnycha@wunu.edu.ua
Адреса: 48500 м. Чортків, вул. Ст. Бандери, 46