На сайте wordpress-zone.ru вы можете скачать wordpress шаблоны и другие расширения.

Cтудентська науково-практична конференція «Модернізація системи державного соціального страхування в Україні».

  В Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ відбулась студентська науково-практична конференція «Модернізація системи державного соціального страхування в Україні». Актуальність обраної теми зумовлена нагальною необхідністю реформування сфери соціального страхування. В Україні для надання соціально-економічних гарантій і фінансового забезпечення виплат за всіма видами соціального страхування (крім медичного) на постійній основі створено систему державних цільових фондів, діяльність яких сьогодні знаходиться в стадії активного реформування, що викликано як потребами сучасності, так і їх складним фінансовим станом.
З вітальним словом виступила к.е.н., доцент Бидик А.Г., яка зазначила, що одним з першочергових завдань державної фінансової політики є досягнення макроекономічної стабільності як в цілому для країни, так і для важливої складової сфери державних фінансів – соціального страхування, яке має надавати якісні державні послуги, ефективно акумулювати фінансові ресурси та розподіляти їх відповідно до суспільних потреб та запитів. Повноцінні реформи в сфері соціального захисту та соціального страхування не можуть проводитись відірвано від оздоровлення та реформування інших важливих сфер суспільного життя – сфери охорони здоров’я, оборонної, політичної, податкової, фінансово-економічної тощо. Усі реформи повинні бути гармонійними і відбуватися одночасно. Завдання проведення пенсійної, медичної реформ також виходять за межі функціонування пенсійної системи, сфери охорони здоров’я, соціальної сфери, вони тісно переплетені з макроекономічними показниками розвитку країни, фінансовим станом основних суб’єктів державного соціального страхування – суспільства, роботодавців і держави, яка виконує роль страховика та бере на себе зобов’язання щодо створення колективних страхових фондів і виплати гарантованого страхового відшкодування.
Значної уваги потребує продовження реформування вітчизняної пенсійної системи. Практикою економічно розвинених країн доведений факт неможливості достойного пенсійного забезпечення громадян лише завдяки функціонуванню солідарного рівня пенсійної системи. Необхідність впровадження другого, обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи ні в кого не викликає сумнівів. У випадку ефективного функціонування трирівневої системи пенсійного забезпечення особа пенсійного віку зможе отримувати пенсію з трьох різних джерел, якщо вона приймала активну участь у формуванні кожного з них. Проте дискусійними продовжують залишатися терміни та умови її практичної реалізації. Кінцевим результатом реформаторських дій у сфері організації пенсійного страхування громадян є кардинальна зміна основ функціонування пенсійної системи. Важливі питання, що стосуються організації розподільчого та накопичувального механізмів пенсійного забезпечення залишились відкритими та потребують додаткових досліджень.
Значну увагу наші студенти приділили висвітленню реформаторських змін у пенсійній системі. Як правило, для більшості громадян цікавими є умови виходу на заслужений відпочинок та розмір пенсії, яку вони сподіваються отримувати. Проте дослідників даної проблеми турбує питання формування необхідного обсягу фінансових ресурсів для можливості здійснювати пенсійні виплати українським пенсіонерам. Левова частка уваги при цьому зосереджується на проблемах функціонування та напрямах удосконалення солідарного рівня пенсійної системи.
На конференції обговорювались особливості реформування вітчизняної системи соціального страхування, стан державного фінансового забезпечення гарантованих Конституцією соціальних стандартів населенню, новітні тенденції, що відбуваються в сфері соціального захисту в Україні.
На пленарному засіданні конференції свої виступи презентували: студент третього курсу Галушка Тарас з доповіддю на тему «Теоретичні основи побудови ефективної пенсійної системи» (науковий керівник к.е.н., доцент Бидик А.Г.); студентка третього курсу Вовчко Галина з доповіддю на тему «Головні передумови проведення пенсійної реформи в Україні» (науковий керівник к.е.н., доцент Бидик А.Г.), студентка третього курсу Гаврилюк Тетяна з доповіддю на тему «Основні зміни у функціонуванні солідарного рівня вітчизняної пенсійної системи після проведення основного етапу пенсійної реформи» (науковий керівник к.е.н., доцент Бидик А.Г.); студент першого курсу Стецюк Назар з доповіддю на тему «Практика реформування пенсійних систем у провідних країнах світу» (науковий керівник к.е.н., доцент Вербіцька І.І.); студентка четвертого курсу Михайлич Тетяна з доповіддю на тему «ЄСВ як інструмент формування коштів системи державного соціального страхування» (науковий керівник к.е.н., доцент Гончар Г.П.); студент четвертого курсу Лук’яніхін Вадим з доповіддю на тему «Обов’язкове медичне страхування: від ілюзій до прагматизму» (науковий керівник к.е.н., доцент Галущак В.В.); студентка четвертого курсу Кастранець Наталія з доповіддю на тему «Запровадження загальнообов’язкового медичного страхування: часу на роздуми немає» науковий керівник к.е.н., доцент Галущак В.В.).
Виступи були надзвичайно цікавими та пізнавальними. Вагомість досліджень студентів підкріплювались пропозиціям щодо застосування певних механізмів в напрямку модернізації системи державного соціального страхування в Україні. В ході доповідей, відбувалось обговорення, в якому взяли участь студенти денної форми навчання.
Актуальність піднятої проблематики підвередили присутні на заході фахівці: Трач Ірина Федорівна, начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Чортківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області; Слочак Марія Василівна, головний спеціаліст з питань інформаційної роботи Чортківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області; Обліжок Михайло Іванович, завідувач сектору роботи з потерпілими Чортківського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Тернопільській області.
Ірина Федорівна зупинилась на практичних аспектах нового етапу пенсійної реформи 2017 р., змінах у пенсійному законодавстві, що стосуються збільшення страхового стажу для виходу на пенсію, розроблення єдиного порядку призначення та виплати пенсій для всіх категорій пенсіонерів.
В свою чергу Михайло Іванович висвітлив практичні сторони діяльності Фонду соціального страхування, а саме: обліку страхувальників і доходів, порядку надання матеріального забезпечення та страхових виплат, види медичних та соціальних послуг, що фінансуються за рахунок коштів Фонду, порядок контролю за використанням коштів Фонду.
Підсумувала захід директор Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ, к.е.н., доцент Кульчицька Н. Є. Надія Євстахівна підкреслила, що відповідно до конституційних засад Україна, як країна із соціально орієнтованою ринковою економікою передбачає фінансування соціального захисту громадян з метою забезпечення відповідного життєвого рівня найбільш вразливих верств населення. Українське суспільство потребує системних, кардинальних змін в сфері удосконалення існуючої сьогодні системи соціального захисту населення, які би були спрямовані не на досягнення тимчасових ефектів, а на розв’язання проблеми в цілому, на вирішення фіскальних проблем ДЦФ, зменшення їх катастрофічного дефіциту, на подолання ганебного явища для країни – бідності малозабезпечених громадян – наших пенсіонерів, інвалідів, дітей-сиріт, безробітних, матерів, що одержують допомогу по народженню дитини. Реалізація пенсійної реформи 2017 р. мала призвести до ґрунтовних змін у функціонуванні солідарного рівня пенсійної системи та стати початком запровадження механізму створення накопичувальних страхових пенсій. Проте, проведений урядом комплекс параметричних заходів був спрямований на удосконалення функціонування лише солідарного рівня вітчизняної пенсійної системи, разом з тим її очікуваного ґрунтовного реформування так і не відбулося. Тому, неминучим є подальше реформування діючої солідарної системи, яка лишилась «недореформованою» і науковці мають всебічно цьому сприяти своїми розробками та пропозиціями.
Висловлюємо вдячність усім учасникам конференції за предметне обговорення поставленої проблеми. Зустріч була цікавою та пізнавальною Запрошуємо до подальшої співпраці і сподіваємось, що матимемо ще не одну нагоду продовжити нашу розмову.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *